Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Kontrollera

Kontrollera objektivfästet. Om objektivet inte stöds kan du tillåta att det används i anpassningsmenyn. • Objektivet är inte rätt påsatt eller inte påsatt överhuvudtaget. • Om kameran monteras på en stjärnkikare eller liknande skall du ställa in [Utl.utan obj.] på [Möjlig]. Innehåller inga stillbilder. Innehåller inga filmer. • Det finns inga bilder på minneskortet. Bilden skyddad. • Du har försökt radera skyddade bilder. Kan inte skriva ut. • Du har försökt göra DPOF-markeringar för RAW-bilder. Kameran är överhettad. Låt den svalna. • Kameran har blivit överhettad efter att ha använts länge i ett sträck. Stäng av kameran. Vänta tills kameran har svalnat och går att använda igen. 188 • Temperaturen inuti kameran har ökat till en oacceptabel nivå eftersom du har tagit bilder under en lång tid. Avbryt tagningen. Det går inte att spela in i detta filmformat. • Ställ in[Film: Filformat] på [MP4]. • Antalet bilder är större än det antal som datahanteringen i kamerans databasfil kan hantera. • Det går inte att registrera data i databasfilen. Importera alla bilderna till en dator med hjälp av ”PMB” och återställ minneskortet. Kamerafel Systemfel • Stäng av kameran, ta ut batteripaketet och sätt i det igen. Om detta meddelande visas ofta så kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Bilddatabasfilfel. Starta om kameran. • Något fel inträffade i bilddatabasfilen. Kör [Återställ bilddatabas] (sidan 145).

Fel i bilddatabasfil. Återställa? • Du kan inte spela in eller spela upp filmer i AVCHD-format eftersom bilddatabasfilen är skadad. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa data. Förstoring ej möjlig. Bilden kan inte roteras. • Bilder som lagrats med andra kameror kan eventuellt inte förstoras eller roteras. Inga bilder ändrade • Du försökte specificera DPOF utan att specificera bilder. Kan ej skapa fler mappar. • Det finns en mapp på minneskortet vars namn börjar med ”999”. I detta fall går det inte att skapa en mapp. Övrigt 189