Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Val av

Val av skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse (Autofokusläge) Fn-knapp t (Autofokusläge) t Välj önskad inställning AF) AF) (Enbilds-AF) (Automatisk (Kontinuerlig Kameran ställer in skärpan och skärpan låses när du trycker ner avtryckaren halvvägs. [Autofokusläge] växlas mellan enbildsautofokus och kontinuerlig autofokus i enlighet med motivets rörelser. Om motivet är stillastående när du trycker ned avtryckaren halvvägs, låses skärpan och om motivet är rörligt fortsätter kameran att ställa in skärpan. Kameran fortsätter att ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. • Det hörs ingen ljudsignal när skärpan har ställts in. • Skärpelås kan inte användas. Tagningsteknik • Använd [Enbilds-AF] när motivet är stillastående. • Använd [Kontinuerlig AF] när motivet är rörligt. Obs! • [Automatisk AF] väljs när exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller ett av följande scenlägen: [Porträtt], [Landskap], [Solnedgång], [Nattvy], [Nattporträtt] eller [Handskymning]. [Enbilds-AF] väljs när exponeringsläget är inställt på [Makro] i Scenval. [Kontinuerlig AF] väljs när exponeringsläget är inställt på [Sport & action] i Scenval. • [Kontinuerlig AF] väljs när funktionen Leendeavkänning används. 86

Val av skärpeinställningsområde (AF-område) Välj önskat AF-område efter tagningsförhållandena eller dina preferenser. AF-området där skärpeinställningen har bekräftats blir grönt och övriga AF-områden försvinner. AF-område Fn-knapp t (AF-område) t Välj önskad inställning (Brett) (Spot) (Lokalt) Kameran fastställer vilket av de 15 AF-områdena som ska användas för att ställa in skärpan. Kameran använder enbart AF-området i mittområdet. Välj området för vilket du vill aktivera skärpan bland 15 AFområden med kontrollknappen. Tryck på AF-knappen för att visa inställningsskärmen och välj önskat område. Obs! • När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+, Panorering eller Scenval, eller om Leendeavkänning är aktiverat, låses [AF-område] på [Brett] och du kan inte välja andra inställningar. • AF-området tänds eventuellt inte vid kontinuerlig tagning eller när avtryckaren trycks ned helt utan paus halvvägs. Användning av tagningsfunktionen 87