Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Kontrollera bakgrundens

Kontrollera bakgrundens suddighet (Förhandsgranskningsknappen) LCD-skärmen och sökaren visar en bild som tagits med den största bländaren. Förändringen av bländarvärde påverkar bildens skärpa och gör att det uppstår en skillnad mellan bildens skärpa före tagning och skärpan i den tagna bilden. Medan du trycker på Förhandsgranskningsknappen förhandsgranskningsknappen kan du se bilden med bländarvärdet som används i den faktiska tagningen så att du kan kontrollera den ungefärliga skärpan för motivet innan du tar bilden. • Tryck ner förhandsgranskningsknappen efter att du har justerat skärpan. • Du kan justera bländaren i förhandsgranskningsläget. 72

Tagning av rörliga motiv med varierande återgivning (slutartidsprioritet) Detta läge lämpar sig för z Tagning av rörligt motiv i ett visst moment. Använd en snabbare slutartid för att klart fånga ett ögonblick av rörelsen. z Följ rörelsen för att ge uttryck åt det dynamiska och flödet. Använd en långsammare slutartid för att ta en bild som fångar spåret av ett rörligt motiv. Bildtagning 1 Ställ in lägesratten på S. 73