Views
1 month ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

5 Tryck ner avtryckaren

5 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. När skärpan är inställd tänds z eller (skärpeindikator) (sidan 84). • Att vänta tills indikatorn (SteadyShot-skalan) blir låg gör SteadyShot-funktionen effektivare. Skärpeindikator Indikatorn (SteadyShot-skala) 6 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden. Obs! • Eftersom kameran aktiverar den automatiska inställningsfunktionen, blir många funktioner inte längre tillgängliga, t ex exponeringskompensation och ISO-inställning. Om du vill justera diverse inställningar, ställ lägesratten på P och ta därefter bilden. 58

Tagning med inställningar som kameran justerar automatiskt Kameran känner igen och utvärderar tagningsförhållanden och lämpliga inställningar ställs in automatiskt. Kameran sparar en lämplig bild genom att kombinera eller separera bilder, beroende på vad som krävs. 1 Ställ in lägesratten på (Auto+). 2 Rikta kameran mot motivet. När kameran känner igen och justerar för tagningsförhållandena visas följande information: markering för identifierat scenläge, lämplig tagningsfunktion, antalet bilder som kommer att tas. Markering för identifierat scenläge Bildtagning Tagningsfunktion Antalet bilder som kommer att tas 3 Justera skärpan och ta bilden. Kameran tar bilder med automatiskt valda inställningar. Scen som identifierats av kameran (Nattvy) (Handskymning) (Landskap) (Motljusporträtt) (Porträtt) (Stativ nattvy) (Motljus) (Makro) (Nattporträtt) Tagningsfunktion Kont.matning (114) Långs. synkron. (94) Auto HDR (106) Dagsljussynkr. Långs. slutare 59