Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Användning av

Användning av tagningsfunktionen 8 Tagning med en lämplig inställning för motivet ............. 61 Tagning med förinställda inställningar enligt scenen (scenval) ................................................ 61 Ta panoramabilder (Panoreringstagning) .......... 64 Ta flera bilder i följd med hög hastighet (Kontinuerlig tagning prioritet AE) .................. 67 Tagning av bild på det sätt som du vill (exponeringsläge) ..................................................................................... 68 Tagning i autoprogramläge .................................... 69 Tagning med kontroll över bakgrundens suddighet (bländarprioritet) ............................................... 70 Tagning av rörliga motiv med varierande återgivning (slutartidsprioritet) ............................................. 73 Tagning med manuellt justerad exponering (manuell exponering) ....................................................... 75 Tagning av bilder på ljusspår med lång exponering (BULB) ............................................................. 77 Spela in filmer ................................................................. 79 Tillgänglig inspelningstid för en film ........................ 81 Att observera beträffande kontinuerlig filminspelning ............................................................................ 82 Val av skärpeinställningsmetod ....................................... 83 Användning av autofokus .......................................... 83 Tagning med önskad komposition (skärpelås)............ 85 Val av skärpeinställningsmetod efter motivets rörelse (Autofokusläge) ................................................. 86 Val av skärpeinställningsområde (AF-område) ......... 87 Manuell inställning av skärpan (manuell skärpeinställning) .............................................. 88 Kontrollera skärpeinställningen genom att förstora bilden ................................................................. 89 Känna av ansikten ............................................................ 91 Användning av ansiktsavkänning .............................. 91 Ta bilder av leende ansikten (leendeavkänning) ........ 92 Användning av blixten .................................................... 94 Användning av trådlös blixtfotografering .................. 97 Justering av bildens ljusstyrka (exponering, blixtkompensation, mätning) ...................................... 98 Tagning med fastställd ljusstyrka (AE-lås) ................ 98

Kompensation av ljusstyrka på hela bilden (exponeringskompensation) .............................. 99 Justering av mängden blixtljus (Blixtkompensering) .......................................................................... 101 Val av blixtstyrningsmetod för inställning av mängden blixtljus (blixtstyrning) ................................... 102 Val av metod för mätning av motivets ljusstyrka (Mätmetod) ...................................................... 103 Ställa in ISO-känsligheten ............................................. 104 Automatisk kompensering av ljusstyrka och kontrast (D- Range) ...................................................................... 105 Korrigering av bildens ljusstyrka (optimering av dynamikomfånget) .......................................... 105 Kompensera automatiskt med en rik tonskala (Auto High Dynamic Range) ............................................. 106 Bildbearbetning ............................................................. 108 Val av önskad bildbearbetning (kreativa inställningar) .......................................................................... 108 Ändra färgåtergivningsområde (färgrymd) ............... 109 Justering av färgtoner (vitbalans) .................................. 110 Justering av vitbalansen så den lämpar sig för en specifik ljuskälla (Auto/Förinställd vitbalans) .............. 110 Inställning av färgtemperatur och en filtereffekt (Färgtemperatur/Färgfilter) ............................. 111 Lagring av färgtoner (specialinställd vitbalans) ....... 112 Val av matningsläge ......................................... 114 Enbildstagning .......................................................... 114 Tagning av flera bilder i följd .................................. 114 Hur man använder självutlösaren ............................. 115 Tagning av bilder i följd med olika exponeringar (exponeringsgaffling) ...................................... 116 Tagning med flyttad vitbalans (vitbalansgaffling) .......................................................................... 117 Tagning med den trådlösa fjärrkontrollen ................ 118 9

 • Page 1 and 2: Digitalkamera med utbytbart objekti
 • Page 3 and 4: För kunder i Europa Härmed intyga
 • Page 5 and 6: Anmärkningar om användningen av d
 • Page 7: Innehållsförteckning Förbereda k
 • Page 11 and 12: Förbereda kameran Kontroll av medf
 • Page 13 and 14: Baksida Förbereda kameran A Mikrof
 • Page 15 and 16: Sidor/Botten A REMOTE-kontakt • N
 • Page 17 and 18: Obs! • Uppladdningstiden varierar
 • Page 19 and 20: Tillgängliga minneskort • Endast
 • Page 21 and 22: Effektiv användning av batteripake
 • Page 23 and 24: Att observera beträffande ”Memor
 • Page 25 and 26: Avlägsna objektivet 1 Tryck in obj
 • Page 27 and 28: 5 Upprepa steg 4 för att ställa i
 • Page 29 and 30: Ta bort ögonmusslan När du fäste
 • Page 31 and 32: SLT-A33 (Antal: bilder) Kapacitet S
 • Page 33 and 34: Rengöring Rengöring av kamerahuse
 • Page 35 and 36: 5 Stäng av kameran. Rengöra bilds
 • Page 37 and 38: Innan du börjar använda kameran S
 • Page 39 and 40: Tagningsinformation (För sökare)
 • Page 41 and 42: Indikator Betydelse GPS trianguleri
 • Page 43 and 44: Indikator Betydelse Leendeavkännin
 • Page 45 and 46: Välja en funktion med Fn (Funktion
 • Page 47 and 48: Funktionerna som väljs med MENU-kn
 • Page 49 and 50: Anpassningsmenyn Eye-Start AF (37)
 • Page 51 and 52: Minneskortverktygsmenyn Formatera (
 • Page 53 and 54: Bildtagning Justera LCD-skärmens v
 • Page 55 and 56: Punkt 3 Tryck dina armbågar lätt
 • Page 57 and 58: Tagning med autoinställning Automa
 • Page 59 and 60:

  Tagning med inställningar som kame

 • Page 61 and 62:

  Tagning med en lämplig inställnin

 • Page 63 and 64:

  (Nattvy) (Handskymning) (Nattportr

 • Page 65 and 66:

  6 Panorera eller vinkla kameran til

 • Page 67 and 68:

  Ta flera bilder i följd med hög h

 • Page 69 and 70:

  Tagning i autoprogramläge Detta l

 • Page 71 and 72:

  2 Välj bländarvärde (F-tal) med

 • Page 73 and 74:

  Tagning av rörliga motiv med varie

 • Page 75 and 76:

  Tagning med manuellt justerad expon

 • Page 77 and 78:

  Tagning av bilder på ljusspår med

 • Page 79 and 80:

  Spela in filmer 1 Tryck på MOVIE-k

 • Page 81 and 82:

  Ljudinspelning När du spelar in fi

 • Page 83 and 84:

  Användning av tagningsfunktionen V

 • Page 85 and 86:

  För att mäta det exakta avstånde

 • Page 87 and 88:

  Val av skärpeinställningsområde

 • Page 89 and 90:

  Kontrollera skärpeinställningen g

 • Page 91 and 92:

  Känna av ansikten Användning av a

 • Page 93 and 94:

  Tagningsteknik • För att ställa

 • Page 95 and 96:

  (Blixt av) Utlöses inte fastän de

 • Page 97 and 98:

  Användning av trådlös blixtfotog

 • Page 99 and 100:

  3 Tryck på AEL-knappen för att l

 • Page 101 and 102:

  MENU-knapp t 2 t [Histogram] t [På

 • Page 103 and 104:

  Obs! • Om avståndet mellan motiv

 • Page 105 and 106:

  Automatisk kompensering av ljusstyr

 • Page 107 and 108:

  • Du kanske inte får önskad eff

 • Page 109 and 110:

  (Kontrast), (Mättnad), och (Skärp

 • Page 111 and 112:

  AWB (Autom.vitbalans) (Dagsljus) (S

 • Page 113 and 114:

  Obs! • Meddelandet ”Fel vid anp

 • Page 115 and 116:

  Maximalt antal bilder som går att

 • Page 117 and 118:

  EV-skalan under gaffling Gaffling f

 • Page 119 and 120:

  Användning av uppspelningsfunktion

 • Page 121 and 122:

  Välja datumet för filmer som ska

 • Page 123 and 124:

  Växling till visning av bildlista

 • Page 125 and 126:

  Kontrollera bildinformation Varje g

 • Page 127 and 128:

  Histogramvisning A Indikator Betyde

 • Page 129 and 130:

  Skydda bilder (skydda) Du kan skydd

 • Page 131 and 132:

  4 Tryck på MENU-knappen. 5 Välj [

 • Page 133 and 134:

  • Anslut inte apparatens utkontak

 • Page 135 and 136:

  Använda kameran utomlands När du

 • Page 137 and 138:

  • Vid start och landning på ett

 • Page 139 and 140:

  Inställning av upplösning och bil

 • Page 141 and 142:

  Bild: Bildformat MENU-knapp t aspek

 • Page 143 and 144:

  Inställning av metod för lagring

 • Page 145 and 146:

  Återställa bilddatabas När avvik

 • Page 147 and 148:

  Ändring av brusreduceringsinställ

 • Page 149 and 150:

  Ändring av andra inställningar St

 • Page 151 and 152:

  Inställning av LCD-skärm/elektron

 • Page 153 and 154:

  Kontrollera kamerans version Visa k

 • Page 155 and 156:

  Punkter Återställs till Film: Fil

 • Page 157 and 158:

  Visning av bilder på datorn Använ

 • Page 159 and 160:

  Användning av programvara Installa

 • Page 161 and 162:

  Information om hur man använder

 • Page 163 and 164:

  Anslutning av kameran till datorn 1

 • Page 165 and 166:

  Obs! • Använd ”iMovie” som l

 • Page 167 and 168:

  Egenskaper för varje typ av skiva

 • Page 169 and 170:

  Skapa en STD-skiva (standard defini

 • Page 171 and 172:

  Datering av bilder Det går att lä

 • Page 173 and 174:

  [LCD-skärm] LCD-panel 7,5 cm (3,0

 • Page 175 and 176:

  Angående bilddatakompatibilitet

 • Page 177 and 178:

  Felsökning Om det skulle uppstå n

 • Page 179 and 180:

  Slutaren utlöses inte. • Minnesk

 • Page 181 and 182:

  Röda ögon i bilden. • Aktivera

 • Page 183 and 184:

  Datorer Du vet inte om datorns oper

 • Page 185 and 186:

  Övrigt Objektivet är igenimmat.

 • Page 187 and 188:

  Varningsmeddelanden Om något av f

 • Page 189 and 190:

  Fel i bilddatabasfil. Återställa?

 • Page 191 and 192:

  taget laddas det dock gradvis ur, o

 • Page 193 and 194:

  AVCHD-format AVCHD-formatet är ett

 • Page 195 and 196:

  kontrolleras GPS-satelliter av det

 • Page 197 and 198:

  Register Register Numeriskt 2:a rid

 • Page 199 and 200:

  Ljudsignaler ......................

 • Page 201 and 202:

  Att observera beträffande licensen