Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Obs! • Rätt mätning

Obs! • Rätt mätning går inte att uppnå om objektiv utan objektivkontakt används, t ex objektivet på en stjärnkikare. I sådana fall justeras exponeringen manuellt genom att kontrollera den på den tagna bilden. Val av språk MENU-knapp t 1 t [ Språk] t Välj språk Ställa in demonstrationsuppspelning för en film Det går att ställa in kameran så att den startar en demonstrationsuppspelning av en film om du inte använder kameran under cirka en minut. MENU-knapp t 2 t [Demoläge] t [På] 150

Inställning av LCD-skärm/elektronisk sökare Inställning av LCD-skärmens ljusstyrka LCD-skärmens ljusstyrka justeras automatiskt enligt omgivningens ljusförhållande med hjälp av ljussensorn (sidan 13). Det går att ställa in LCD-skärmens ljusstyrka manuellt eller välja en inställning som lämpar sig för ljuset utomhus en solig dag. MENU-knapp t inställning 1 t [LCD-ljusstyrka] t Välj önskad Obs! • När funktionen är inställd på [Auto], täck inte över ljussensorn med handen eller liknande. • När du använder kameran med nätadaptern AC-PW20 (säljs separat), ställs LCDskärmens ljusstyrka alltid in på det ljusaste även om du väljer [Auto]. • Ställ in den på [Auto] eller [Manuell] för tagning inomhus om [Soligt väder] är för ljust. Ställa in sökarens ljusstyrka manuellt Ljusstyrkan för sökaren justeras automatisk i förhållande till motivets ljusförhållande. Det går att ställa in sökarens ljusstyrka manuellt. Ändring av inställningar MENU-knapp t 1 t [Sökarens ljusstyrka] t [Manuell] t Välj önskad inställning Obs! • När du använder kameran med nätadaptern AC-PW20 (säljs separat), ställs sökarens ljusstyrka alltid in på det ljusaste även om [Auto] har valts. 151