Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Förbereda kameran

Förbereda kameran Inställning av datumet När du slår på kameran för första gången visas skärmen för datum/ klockinställning. 1 Ställ strömbrytaren på ON för att slå på kameran. Skärmen som används för att ställa in datum och tid visas. • Ställ den på OFF för att stänga av kameran. 2 Bekräfta att [Enter] är valt på LCD-skärmen och tryck sedan på kontrollknappens mitt. 3 Välj område med b/B på kontrollknappen och tryck därefter på kontrollknappens mitt. 4 Välj respektive punkt med b/B och ställ in siffervärdet med v/V. [Sommartid:]: Slår på eller stänger av sommartid. [Datumformat:]: Väljer formatet för att visa datumet. • Midnatt anges som 12:00 AM och mitt på dagen som 12:00 PM. 26

5 Upprepa steg 4 för att ställa in övriga punkter och tryck sedan på kontrollknappens mitt. 6 Bekräfta att [Enter] är valt och tryck sedan på kontrollknappens mitt. Avbryta datum/klockinställningen Tryck på MENU-knappen. Ställa in datum/klocka igen När du slår på kameran för första gången visas automatiskt skärmen för datum/klockinställning. Nästa gång ställer du in datum och tid från menyn. MENU-knapp t 1 t [Datum/klockinst] Förbereda kameran Ställa in området igen Du kan ställa in området där du vill använda kameran. Därmed kan du ställa in det lokala området när du använder kameran utomlands. MENU-knapp t 1 t [Områdesinställning] Bibehålla inställningen för datum och tid. Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart batteri för att hålla kvar datumet, tiden och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är påslagen eller ej och oavsett om batteriet är installerat eller ej. Mer information finns på sidan 190. Justera sökarens skärpa (dioptrijustering) Ställ in dioptrijusteringsratten i förhållande till din syn så att bilden visas så tydligt som möjligt i sökaren. • Att rikta kameran mot ljuset gör det lättare att justera dioptri-inställningen. Obs! • Tillsatsen för dioptrijustering (säljs separat) kan inte användas med denna kamera. 27