Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

”--E-” visas på

”--E-” visas på skärmen. • Ta ut minneskortet och sätt i det igen. Om detta inte släcker indikeringen formaterar du minneskortet. 186

Varningsmeddelanden Om något av följande meddelanden tänds följer du anvisningarna nedan. Fel sorts batteri. Använd rätt modell. • Fel sorts batteripaket är isatt. Ställ in område/datum/tid. • Ställ in området, datumet och klockan. Om du inte har använt kameran under en längre period laddar du upp det inbyggda uppladdningsbara batteriet (sidorna 26, 190). Batteriladdningen för låg. • Du har försökt använda [Rengöringsläge]-funktionen med för svagt batteri. Ladda upp batteripaketet eller använd nätadaptern (säljs separat). Kan inte använda minneskortet. Formatera? • Minneskortet formaterades på en dator och filformatet har ändrats. Välj [Enter] och formatera därefter minneskortet. Därefter går det att använda minneskortet igen, men alla tidigare data på det raderas. Formateringen kan ta en stund. Om meddelandet tänds igen så byt minneskortet. Minneskortsfel • Ett minneskort som inte är kompatibelt är isatt eller så misslyckades formateringen. Sätt i minnekortet igen. • Minneskortet som är isatt kan inte användas i kameran. • Minneskortet är skadat. • Kontakterna på minneskortet är smutsiga. Minneskortet är låst. • Minneskortet som används har en skrivskyddsomkopplare som är ställd på LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget. Detta minneskort kanske inte kan spela in/upp på normalt sätt. • Minneskortet som är isatt kan inte användas i kameran. Bearbetar... • När lång brusreducering för exponering utförs under lika lång tid som slutaren var öppen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår. Kan inte visa. • Det kan hända att bilder som är tagna med andra kameror eller har bearbetats på en dator inte går att visa. Övrigt 187