Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

3. visas iespējamās

3. visas iespējamās atlaides, diskonta kartes, pārsteigumi, pastāvīgo apmeklētāju apdāvināšana un cita veida piesaistīšanas līdzekļi; 4. sabiedriskās attiecības (public relations) – iedarbīgākais virzības veids, kas ar minimālām izmaksām nodrošina maksimālo rezultātu. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 110

Tiešā reklāma • Ēdienkarte (reklāma tirdzniecības vietās) ir restorāna vizītkarte. Biznesa panākumi 50% apmērā ir atkarīgi no ēdienkartes dažādības un elegances. • Logotips (grafiska tirdzniecības zīme) iedarbojas uz apmeklētājiem acu mirklī. Logotipu izvieto ēdienkartē, vizītkartē, uz firmas traukiem, uz salvetēm un telpu noformējumā. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 111

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās