Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Grīdu segumam

• Grīdu segumam jābūt ūdens necaurlaidīgam, līdzenam (keramikas flīzes ar reljefu) • Telpas vēlams nodrošināt ar dabīgo un mākslīgo apgaismojumu; • Telpas jānodrošina ar atsevišķu ventilācijas sistēmu, paredzot trokšľu un vibrācijas aizsardzības pasākumus; • Uzľēmuma apkures sistēmu ierīko saskaľā ar normatīvi dokumentāciju, nodrošinot optimālo mikroklimatu ēdināšanas uzľēmumā (~18-20°C). 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 60

Ražošanas telpas Paredzētas izejvielu apstrādei, pusfabrikātu galīgai sagatavošanai un gatavās produkcijas gatavošanai. Ražošanas telpas ir: 1. izejvielu pirmapstrādes un pusfabrikātu izgatavošanas cehi (gaļas, zivju, dārzeľu); 2. ražošanas cehi (karstais, aukstais); 3. konditorejas cehs; 4. servēšanas telpa; 5. telpa galda trauku mazgāšanai; 6. sadales telpa. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 61

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
nodarbināšanas bez rakstveida darba līguma juridiskās un sociālās