Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Tavernas un krogi

• Tavernas un krogi Tas ir neformāls ēdināšanas uzľēmums, zemāka apkalpošanas līmeľa restorāna paveids. Svarīgākais šādos uzľēmumos ir brīvas, draudzīgas atmosfēras radīšana. Apkalpošanu veic viesmīļi, tomēr samērā zemā līmenī. Vienkārša galda servēšana. Plašs ēdienu un dzērienu sortiments, taču tas ir ļoti vienkāršs. P. Īru krogs (pub) 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 36

• Klubi Uzľēmuma galvenais uzdevums ir organizēt atpūtu (dažādi pasākumi, dejas, teatralizēti priekšnesumi). Balstās uz noteiktu apmeklētāju loku, kas vēlas jautri pavadīt brīvo laiku. Plašas dzērienu kartes Piedāvāto ēdienu klāsts izriet no apmeklētāju prasībām (var būt no ierobežotas ēdienkartes līdz laba restorāna ēdienu piedāvātā klāsta). 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 37

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās