Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Kādi paņēmieni

Kādi paņēmieni pagarina uzglabāšanas termiņus? Pārtikas ražošanas uzľēmumiem ir tiesības noteikt derīguma termiľus un izstrādāt ražošanas tehnoloģisko procesu un receptūru. Produktiem derīguma termiľu iespējams pagarināt: • tos iesaiľojot (piemēram, vakuumā, kontrolētas atmosfēras apstākļos, dažādos mākslīgos apvalkos); • tiem pievienojot pārtikas piedevas; • nodrošinot higiēniskus ražošanas apstākļus; • termiski apstrādātus produktus strauji atdzesējot (divu stundu laikā panākot temperatūras pazemināšanos no 60 līdz 10 °C). 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 140

Ēdināšanas uzņēmumam ir jānosaka kvalitāte un nekaitīgumu reglamentējošās prasības (realizācijas laiki pie noteiktas temperatūras) pašražotai produkcijai (pusfabrikātiem un gataviem ēdieniem). Kas ir šo prasību pamatā? • Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikti vienoti realizācijas laiki pārtikas produktiem, bet ir noteikti nekaitīguma kritēriji un higiēnas prasības pārtikas produktiem. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 141

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās