Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Gaļas - zivju

Gaļas - zivju apstrādes telpa • Šajā telpā notiek gaļas kautķermeľu pirmapstrāde, kulinārā sadale, mājputnu, medījumu un subproduktu apstrāde, zivju apstrāde, gaļas un zivju pusfabrikātu gatavošana. • Gaļas - zivju apstrādes telpu izvieto aukstuma kameru tuvumā. Lielos uzľēmumos gaļas - zivju apstrādes telpas ierīko atsevišķi. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 64

• Darba virsmas šajā telpā ir no nerūsējošā tērauda. Vēlamās iekārtas: 1. gaļas malēji; 2. gaļas irdinātāji; 3. kotlešu masas maisītāji; 4. Marinātori. • Sagatavotos pusfabrikātus uzglabā aukstuma skapī (+4° - +6° t°), novieto uz metāla paplātēm. • Gaļas - zivju apstrādes telpā nepieciešama izlietne roku mazgāšanai, mazgāšanas vannas, koka bluķis, aukstuma iekārtas, darba galdi, svari, naži u.c. Piederumi. Apstrādes dēļus un nažus novieto tiem paredzētā vietā. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 65

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana