Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma

Ēdināšanas uzņēmuma telpu iedalījums Restorāna galvenie darbības virzieni ir ēdienu un dzērienu gatavošana, realizācija un atpūtas, izklaides organizācija. Ēdināšanas uzľēmumi parasti strādā pilnu ražošanas ciklu – sākot ar visu veidu izejvielu pirmapstrādi, līdz pat gatavā ēdiena noformēšanai un pasniegšanai. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 54

Noliktavu telpas nodrošina kvalitatīvu produktu un izejvielu uzglabāšanu, rada optimālus apstākļus, lai produkti minimāli izmainītu izskatu, krāsu, garšu un konsistenci. • Aukstuma kamerās produktus izvieto pēc to radniecības un vienādiem uzglabāšanas noteikumiem. • Sauso produktu noliktavas paredzētas putraimu, miltu, cukura u.c. izstrādājumu uzglabāšanai. Stipri aromātiskus produktus (kafiju, tēju) uzglabā izolēti no pārējiem produktiem. Produktus uzglabā fasētus, novietotus uz metāliskiem vai koka plauktiem, koka paliktľiem, vēdināmos skapjos. Gaisa t° jābūt +12° - +18°, gaisa mitrums 60 – 70 %. Telpai jābūt bez logiem vai aptumšotai. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 55

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās