Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Galda trauku mazgātava

Galda trauku mazgātava • Tā ir speciāla darba telpa, kurā atrodas vannas, trauku mazgājamās mašīnas, karstā un aukstā ūdens pievads, skapji tīro trauku uzglabāšanai, ventilācija. • Šo telpu iekārto tirdzniecības zāles tuvumā netālu no sadales. • Atsevišķi mazgā stikla traukus un galda piederumus. • Mašīnās traukus mazgā ar mazgāšanas līdzekļiem, dezinficē un sterilizē, var arī žāvēt. • Traukus pēc žāvēšanas ievieto skapjos uz plauktiem (grupējot). • Galda piederumus un stikla traukus slauka dvieļos. • Trauku mazgātavai jābūt diviem logiem, pa vienu pavārs saľem tīros traukus, bet pa otru logu tiek pasniegti netīrie trauki. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 78

Virtuves trauku mazgātava • Šo telpu vai speciāli aprīkotu darba vietu izvieto blakus karstajam ceham. • Vieta paredzēta virtuves trauku, inventāra, instrumentu, mehānisko iekārtu mazgāšanai. • Mazgātavā jābūt vannām mazgāšanai un skalošanai, plauktiem inventāra uzglabāšanai. • Trauku mazgāšanai lieto arī trauku mazgājamās mašīnas. • Visu inventāru novieto uz speciāliem paliktľiem. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 79

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...