Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

behandlingsomkostningerne kan variere i forhold til omkostningerne angivet i tabellen

(ekspertudsagn: projektgruppe). Luftfugter (1.100-1.800 kr.) og CPAP-apparat (5.000-6.000

kr.) antages at holde i en fireårig periode (ekspertudsagn: projektgruppe). Begge afskrives

med en forrentning på 3 % årligt for at finde den årlige omkostning. Det øvrige materiale er

vurderet (ekspertudsagn: projektgruppe) til at have en holdbarhed på ca. et år. Priserne

udgør tilsammen de årlige materialeomkostninger forbundet med CPAP-behandling.

Tabel 36. Årlige omkostninger for CPAP-behandling (2013-priser).

Materialer

Hovedudstyr

Maske

Slanger

Opvarmet luftfugter*

CPAP-apparat*

I alt

Priser

300 kr.

1.300 kr.

200 kr.

390 kr.

1.480 kr.

3.670 kr.

Materialeliste for CPAP-behandling, baseret på ekspertudsagn (projektgruppe).

* Afskrevet over fire år med en årlig forrentning på 3 %.

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure.

Ud over CPAP-behandling kan tandskinner anvendes. DAGS-taksten for behandling med

tandskinne ligger på 5.142 kr. (PG10D).

For beregning af de samlede direkte hospitalsomkostninger for det første år efter behandlingsstart

skal der tillægges omkostninger forbundet med et ambulant besøg til konsultation

omkring behandlingsalternativerne (ekspertudsagn: projektgruppe). Endvidere skal der

foretages kontrol efter behandlingsstart. Begge konsultationer er baseret på en DAGStakst

for ambulant besøg (BG50A) til 864 kr., hvilket giver en ekstra omkostning på 1.728 kr.

for det første år, se tabel 37.

Tabel 37. Omkostninger forbundet med anvendelse af CPAP og tandskinne i det første år efter behandlingsstart

(2013-priser).

CPAP-behandling

Tandskinnebehandling

Konsultation

CPAP-udstyr

Tandskinne

Kontrol

I alt

864 kr. 864 kr.

3.670 kr.

5.142 Kr.

864 kr. 864 kr.

5.398 kr. 6.870 kr.

Priserne er baseret på DAGS-takster med undtagelse af prisen på CPAP-udstyr, der er opgjort i tabel 36.

Prisen på tandskinne er baseret på en antagelse om, at skinnen skal udskiftes hvert år.

Tandskinnen har en forventet levetid på 1-2 år [9] men garantien gælder kun det første år.

Ud fra en konservativ tilgang er det derfor vurderet, at tandskinnen skal udskiftes hvert år,

og at der skal udføres årlig kontrol.

Side 101

More magazines by this user
Similar magazines