Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Titel, institution, land, år, Evidensbaggrund Anbefalinger / konklusioner

målgruppeCanadian Sleep Society

Committee

Canada

er en høj klinisk mistanke om OSAH.

2010


Patienter med OSA


Clinical guideline for

Systematisk litteratur-


Spørgsmål vedrørende OSA bør indar-

the evaluation, man-

søgning og efterføl-

bejdes i dagligdags rutiner i sundheds-

agement and long-

gende kritisk gennem-

sektoren.

term care of obstructive

sleep apnea in

adults [4].

Adult Obstructive

Sleep Apnea Task

Force of the American

Academy of Sleep

Medicine

USA

2009

gang, vurdering og evidensgradering

samt

konsensusanbefalinger.

Mistanke om OSA bør medføre grundig

søvnevaluering.

Diagnostisk strategi inkluderer søvnanamnese,

fysisk undersøgelse, objektive

test og patientuddannelse.

Forekomst og grad af OSA bør påvises

før eventuel behandling.

PSG er indiceret ved diagnosticering af

OSA. PM kan anvendes til at diagnosticere

OSA, såfremt den indgår som en


Patienter med OSA

del af en omfattende søvnevaluering

hos patienter med en høj prætestsandsynlighed

for moderat til svær

OSA.


CPAP er foretrukne behandling ved

mild, moderat og svær OSA og bør tilbydes

som en mulighed for alle patienter.


Patienten bør inkluderes i beslutning

om relevant behandlingsstrategi: CPAP,

OA, kirurgi, adfærdsbehandling (vægttab,

lejring, seponering af alkohol o.a.)

og anden tillægsbehandling.


OSA bør tilgås som en kronisk sygdom

krævende langvarig behandling.


Canadian Thoracic So-

Systematisk litteratur-


PSG er fortsat bedste standard ved

ciety 2011 guideline

søgning, kritisk gen-

evaluering af søvnrelaterede vejrtræk-

update: Diagnosis and

nemgang og vurdering.

ningsforstyrrelser, og bør vælges ved

treatment of sleep dis-

Endelig konsensus

let tilgængelighed.


ordered breathing [29].

The Canadian Thoracic

Society Sleep Disordered

Breathing Com-

vedr. anbefalinger blev

opnået gennem formel

anonymiseret afstemningsproces.


Level II, III og IV (herunder oximetri) PMdiagnostik

kan anvendes hos patienter

med en moderat til høj prætestsandsynlighed

for OSA og instituere

mittee

passende behandling, når der samtidig

Canada

2011


er tilknyttet relevant lægefaglig ekspertise

samt adgang til PSG ved behov.

PM bør kun i begrænset omfang an-

Side 39

More magazines by this user
Similar magazines