Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Tabel 10. Antal patienter fordelt på aktionsdiagnoser 2005-2011.

Patienter fordelt på aktionsdiagnoser

Antal

Kun OSA 19.720

Kun OHS 143

Både OSA og OHS 533

I alt 20.396

Baseret på 300.022 kontakter.

Patienternes kontakter fordeler sig på årene 2005-2011, som vist i tabel 11 nedenfor. Til

sammenligning med landsgennemsnittet skal det bemærkes, at køns- og aldersfordelingen

ikke stemmer overens. Det ses, at det årlige antal kontakter samlet set stiger for de 20.396

patienter. I 2005 er det således 9.338 af patienterne, der har kontakt til sygehusvæsnet,

mens det i 2011 er steget til 14.732 af patienterne. Dette er forventeligt, eftersom patienterne

diagnosticeres med OSA og/eller OHS i perioden 2008 og frem.

Tabel 11. Oversigt over patienternes kontakter i årene 2005-2011.

Kontaktår

Antal

Gennemsnit per

patient*

Gennemsnit per patient på landsplan

– alle patientgrupper**

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

26.169 1,28

29.114 1,43

30.100 1,48

41.106 2,02 0,73

47.533 2,33 0,74

50.749 2,49 0,73

53.491 2,62 0,77

278.262

* Gennemsnit per patient er udregnet på baggrund af den samlede patientgruppe på 20.396 patienter.

** Kilde: http://www.sum.dk/Tal-og-analyser.aspx.

Sygdomsdebut fordeler sig for patienterne på årene 2008-2011 som vist i tabel 12. Der ses

en stigning på 21 % i antallet af nydiagnosticerede fra år 2008 til 2011.

Tabel 12. Oversigt over nydiagnosticerede patienter fra 2008-2011.

Årstal 2008

2008 4.234

2009 4.380

2010 4.482

2011 5.132

Total 18.228

Side 66

More magazines by this user
Similar magazines