Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Titel, institution, land, år, Evidensbaggrund Anbefalinger / konklusioner

målgruppe

Patienter med OSA vendes hos patienter med komorbiditet.


Diagnosis and treat-

Benytter bedste til-


Intet klinisk parameter (isoleret eller i

ment of sleep apnea-

gængelige evidens.

kombination) har høj nok diagnostisk

hypopnea syndrome

Ikke angivet hvorvidt

værdi i forhold til SAHS, da vurderede

[30]

evidens er søgt.

symptomer også hyppigt forekommer


Spanish Society of

Pulmonology and Tho-

Benytter GRADE.

hos raske personer eller er fraværende

hos SAHS-patienter.

racic Surgery


Grundig klinisk evaluering og fysisk un-

Spanien

2010

Patienter med SAHS


dersøgelse er nødvendig for prævurdering

af patient.

PSG i søvnlaboratorium under tilsyn af

specialist er referencemetode ved diagnosticering

af patienter under mistanke

for SAHS.


PM (på hospitalet såvel som i hjemmet)

anses for at være en acceptabel fremgangsmåde

for at bekræfte diagnosen

hos patienter med moderat eller høj klinisk

mistanke om SAHS.


Hos patienter med OHS er vægttab effektiv

til at reducere respirationsinsufficiens,

pulmonal hypertension og søvnforstyrrelser.

CPAP kan reducere AHI.


Nasal CPAP er førstevalg i behandling

af de fleste SAHS-tilfælde.


Indikation for behandling er AHI ≥ 5 og

symptomer (udtalt søvnighed). Hvis patienten

er asymptomatisk bør behandling

overvejes ved AHI ≥ 30.


Opfølgning anbefales efter 1 måned,

hver 3. måned i løbet af det første år,

efter 6 måneder i det andet år og derefter

årligt, eller efter behov.


MADs er effektive til behandling af

snorken, mild og moderat SAHS hos patienter

med lav BMI og uvæsentlige desaturationer.


Der gives svage anbefalinger for kirurgisk

behandling af patienter med SAHS.


Clinical guidelines for

En MEDLINE-søgning


Ved anvendelse af PM bør dette inte-

the use of unattended

på studier offentlig-

greres i et grundigt undersøgelsespro-

portable monitors in

gjort mellem 1997 og

gram af patienten under ledelse af en

the diagnosis of ob-

august 2006.

søvnspecialist.

structive sleep apnea

in adult patients [31].


PM kan benyttes (i hjemmet) som alternativ

til PSG ved diagnosticering af

Side 40

More magazines by this user
Similar magazines