Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Fordel kon-

Sammenlignings-

Ingen

1. Studie Primære Fordel servativ

grundlag

påvist

2. Design (kvalitet § ) effektmål CPAP

/anden be-

Opfølgningstid

forskel

handling

1. McDaid et al. [9;57]

2. Systematisk review

(++)

Placebo-CPAP,

tandskinner

ESS

MWT

MSLT**

BT

X

X

X

X*

X*

X

X

1. Sharma et al. [58]

Sham-CPAP

BT

X

2. RCT (++)

3 mdr.

Metabolisk synd.

X

1. Siccoli et al. [59]

2. RCT (++)

1 md.

QOL

ESS

X

X

1. Tomfohr et al. [60]

2. RCT (+)

Placebo-CPAP

3 uger

AHI

ESS

Træthed

X

X

X

X

1. Tregear et al. [61]

2. Systematisk review (+)

Trafikulykker

X

§ Studiet tildeles en kvalitetsvurdering på baggrund af eksplicitte kriterier (jf. metodeafsnit). Der opdeles i tre niveauer:

++, + og ÷.

* CPAP sammenlignet med tandskinner.

** American Academy of Sleep Medicine (AASM) vurderer at MSLT ikke rutinemæssigt er indiceret i vurdering af

behandlingeffekt efter CPAP, da testen ikke er følsom nok (http://www.aasmnet.org/)

Effekt på blodtryk

Vurderet ud fra resultaterne fra 10 randomiserede studier omfattende 587 voksne patienter

var effekten af CPAP beskeden og ikke signifikant med et fald i systolisk blodtryk på

1,38 mmHg og i diastolisk blodtryk på 1,52 mmHg. For personer med svær OSAS (AHI > 30)

var faldet henholdsvis 3,03 og 2,03 mmHg [44]. Denne konklusion ændredes ikke signifikant

ved at udelade de to studier som omfattede patienter med både OSAS og hjertesvigt. Analysen

forholder sig ikke til CPAP-niveau og compliance.

Barbe viste i et randomiseret studie [46] omfattende 359 ikke-søvnige OSA-patienter, at et

års CPAP-behandling medførte et lille, men signifikant fald i systolisk blodtryk på 1,89

mmHg og i diastolisk blodtryk på 2,19 mmHg med størst fald hos gruppen, som anvendte

CPAP mere end 5,6 timer.

Effekten af 12 ugers CPAP-behandling på 24 timers blodtryk hos 340 overvejende mandlige

OSA-patienter med gennemsnitlig AHI på 43 (svær OSA), som anvendte behandlingen over

4 timer per nat, var en signifikant forskel i middelblodtryk på 1,5 mmHg til fordel for den

behandlede gruppe. Den kliniske betydning af dette beskedne fald er mindre klar [49].

Tilsvarende fandt man effekt af CPAP-behandling med et tryk på 9,6 cm H 2 0 efter tre måneders

behandling hos OSA-patienter med gennemsnitlig AHI på 53 og behandlingsresistent

hypertension (flerstofsbehandling). Behandling under 5,8 timer/nat medførte ingen

effekt, men over 5,8 timer et fald i dagtids-diastolisk blodtryk på 6,1 mmHg [55].

Side 47

More magazines by this user
Similar magazines