Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Tabel 33. Oversigt over effekter og omkostninger ved diagnostisk tilgang med kardiorespiratorisk monitorering (CRM) over for polysomnografi (PSG).

Studie

(kvalitet) § Diagnostik Design ‡ Opfølgningstid OSA

Primære effektmål og

omkostninger

Fordel

CRM

Signifikant korrelation

/ingen påvist forskel

Fordel

PSG

Alvarez et al. (2008)

(÷) [100]

HRP vs. PSG

Prospektivt

crossoverstudie

-

Moderat

/svær

AHI, RDI

Omk. (2003, €)

X

X

Andreu et al. (2012)

(÷) [35]

HRP vs. PSG

RCT

1, 3 og

6 mdr.

Moderat

/svær

Compliance

ESS

FOSQ (QOL)

DASQ

Omk. (år?, €)

X

X

X

X

X

Bruyneel et al. (2011)

(÷) [101]

Hjemme-PSG

vs. hospitals-PSG

Prospektivt

crossoverstudie

-

Mild

/moderat /svær

Sleep efficiency

AHI

Omk. (2008, €)

X

X

X

Deutsch et al. (2006)

(+) [105]

PM vs. PSG

(inkl. CPAP)

Beslutningstræ

5 år

Sværhedsgrad

ikke angivet

ICER

(Eff.: QALY,

Omk.: 2004, US$)

X* X*

Gamez et al. (2007)

(÷) [106]

PM vs. PSG

Prospektivt

crossoverstudie

-

Moderat

/svær

AHI, ODI3, T90

Omk. (2005?, €)

X

X**

Ghegan et al. (2006)

(++) # [37]

PM vs. PSG Metaanalyse -

Mild

/moderat/svær

RDI

Omk.

X

X

Masa et al. (2011)

(÷) [39]

HRP vs. PSG RCT -

Mild

/moderat/svær

AHI

Omk. (2009, €)

X

X

Pietzsch et al. (2011)

(+) [107]

PM vs. PSG

(inkl. CPAP

vs. ingen CPAP)

Beslutningstræ +

Markov-model

10 år,

forventet

levetid.

Moderat

/svær

ICER

(Eff.: QALY,

Omk.: 2008, US$)

X ***

PM: portable monitoring. PSG: polysomnografi. HRP: home respiratory polygraphy. ESS: Epworth Sleepiness Scale. FOSQ: Functional Outcomes Sleep Questionnaire. DASQ: Daily Activity and

Symptom Questionnaires. ICER: Inkremental omkostningseffektivitetsratio. RDI: Respiratory disturbance index. Omk.: Omkostninger.

§

Studiet tildeles en kvalitetsvurdering på baggrund af eksplicitte kriterier. Der opdeles i tre niveauer: ++, + og ÷.


Diagnostiske studier er typisk ikke randomiserede. Ved at randomisere rækkefølgen hvormed PSG og PM blev udført tages højde for evt. variation i forhold til bestemt rækkefølge af diagnostik.

Randomiseringen mindsker bias i studierne.

#

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kvalitetsvurdering af metaanalyser er anvendt, se afsnit 4.6.2.

* PM var omkostningseffektiv ved mindste niveau for 'third-party'-betalingsvilje, mens PSG var omkostningseffektiv ved højere niveauer.

** For AHI ≥ 30 er sensitivitet og specificitet for PM = 100 %.

*** Resultaterne for PM og PSG er dog meget ens blandt personer med stor prætest-sandsynlighed for OSA.

Side 90

More magazines by this user
Similar magazines