Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Inkremental omkostningseffektivitetsratio (ICER):

Ratio mellem ændringen i inkrementale omkostninger og inkrementale

effekter ved brug af én strategi frem for en anden strategi.

Bruges til at sige, hvor meget ekstra det koster at opnå en ekstra

effektenhed ved anvendelse af den ene strategi frem for den anden.

ICSD: International Classification of Sleep Disorders [2].

Idiopatisk:

Ukendt sygdomsårsag.

Iltmætning (saturation):

Procentvis andel af blodets iltbindende molekyler bundet til iltmolekyler.

Bestemmes indirekte ved vurdering af lysabsorbtion gennem

hud og underliggende væv.

Intention to treat-analyse:

I analysen indgår patienterne i den gruppe, hvortil de er randomiseret,

uafhængigt af om de senere fx skifter til en anden gruppe/anden

behandling. Tilgangen er et grundlæggende princip i statistisk

analyse af randomiserede kontrollerede studier og er med til

at sikre, at effekten af de belyste interventioner ikke overvurderes.

Intervention:

Behandling eller andet tiltag som har til hensigt at ændre patientens

tilstand. Interventionen kan fx være en kirurgisk indsats.

Interventionsgruppe: Den gruppe af patienter som i et interventionsstudie modtager en

aktiv behandling eller anden indsats, som har til hensigt at ændre

patientens tilstand.

Interventionsstudier: Studiedesign hvori der indgår en intervention – altså en aktiv behandling/anden

indsats, som har til hensigt at ændre patientens tilstand.

Kohorteundersøgelse: En defineret gruppe individer med et fælles udgangspunkt (fx født

inden for et givet tidsrum), som man følger gennem en afgrænset

årrække, typisk med hensyn til sygdomsudvikling.

Kvalitet af et studie:

Kvaliteten vurderes på baggrund af udvalgte kriterier (fx blinding,

randomisering, bortfald). I denne rapport skelnes mellem tre grader:

Høj kvalitet (++): Alle eller de fleste kriterier er opfyldt. Det er meget

usandsynligt, at kriterier, der ikke er opfyldt vil ændre undersøgelsens

konklusioner.

Moderat kvalitet (+): Nogle kriterier er opfyldt. De kriterier, der ikke

er opfyldt eller grundigt beskrevet, ville sjældent ændre studiets

konklusioner.

Lav kvalitet (÷): Få eller ingen kriterier er opfyldt. Undersøgelsens

konklusioner kan meget vel ændres [3].

Side 19

More magazines by this user
Similar magazines