Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

1 Introduktion

Obstruktiv søvnapnø (OSA) er emnet for denne medicinske teknologivurdering (MTV). Projektet

har taget udgangspunkt i en observeret vækst i antal diagnosticerede og behandlede

patienter inden for søvnapnøområdet. Såvel vækst som variation inden for området ønskes

belyst. Denne indsigt bør naturligvis kobles til et opdateret evidensgrundlag vedrørende

diagnostik, behandling og opfølgning hos patienter med obstruktiv søvnapnø, hvilket

fremstilles i rapporten. Formålet er desuden at få belyst organisatoriske forhold omkring

visitation, diagnostik og behandling samt økonomiske forhold. OSA er en af de hyppigste

søvnrelaterede respirationslidelser. OSA er tidligere forbundet med betydelig forekomst af

sygelighed i patientgruppen og høj grad af komorbiditet.

Nærværende rapport tager afsæt i en dansk MTV-rapport fra 2006 [6] og et stort fællesnordisk

systematisk review fra 2007 [7] vedrørende obstruktiv søvnapnø, udgivet af MTVenheder

i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

MTV'en er udarbejdet af en tværfaglig og tværvidenskabelig sammensat projektgruppe.

Regionerne er opdragsgivere til projektet, og Danske Regioners sundhedsdirektørkreds

har foranlediget udarbejdelsen af MTV'en. MTV & Sundhedstjenesteforskning, Region

Midtjylland har været projektudførere på MTV'en. Formandskabet for følgegruppen blev

varetaget i samarbejde mellem Danske Regioner og MTV & Sundhedstjenesteforskning.

Side 23

More magazines by this user
Similar magazines