Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

Med afsæt i ovenstående, kan der laves analyser af udviklingen i diagnosticering samt afdækkes

eventuelle forskelle mellem regionerne. Dette kan vise, om der er en forskel på antallet

af diagnosticerede, og om der derved eventuelt er en under- eller overdiagnosticering

af søvnapnø i regionerne. I tabel 13 er den regionale andel af nydiagnosticerede patienter

angivet i procent. Dette sammenholdes i yderste højre kolonne med det procentvise

patientgrundlag for de enkelte regioner i 2011.

Tabel 13. Regionale andele af nydiagnosticerede patienter sammenholdt med patientgrundlaget beregnet

på baggrund af antal borgere i de enkelte regioner.

Region

2008 2009 2010 2011 Total

Patientgrundlag

2001*

Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Total

29 % 29 % 32 % 33 % 31 % 30 %

20 % 21 % 22 % 23 % 22 % 23 %

13 % 13 % 11 % 7 % 10 % 10 %

14 % 15 % 14 5 16 % 15 % 15 %

25 % 22 % 20 % 21 % 22 % 22 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Uoplyste er ikke medtaget i ovenstående tabel.

Region er baseret på hospitalets beliggenhed.

* http://www.statistikbanken.dk.

Tabel 13 viser, at der har været en lille forandring i fordelingen af nydiagnosticerede patienter

imellem regionerne. Region Hovedstaden har haft en svag stigning i andelen af patienter

med søvnapnø, mens Region Syddanmark og Region Nordjylland har haft et svagt

fald i andelen af nye patienter med søvnapnø.

Sammenholdes den procentvise andel af patienter med patientgrundlaget i de enkelte regioner

er der ingen forskel. Ved sammenligning mellem de forskellige regioner ses således

ingen tegn på under- eller overdiagnosticering i de enkelte regioner. Jævnfør prævalenstal

(afsnit 2.1.1) og incidenstal (tabel 12) tyder det dog på, at patientgruppen generelt er underdiagnosticeret.

Som det ses af tabel 14 er der en stor overvægt af mænd blandt patienter med søvnapnø.

Samlet set er trefjerdedele af patienterne mænd, mens en fjerdedel er kvinder. Ved diagnosen

OHS forholder det sig lidt anderledes, da knap halvdelen af patienterne er kvinder.

Tabel 14. Kønsfordeling på aktionsdiagnoser i perioden 2005-2011.

Køn

Kvinde

Mand

Total

OSA OHS OSA og OHS Total Procent

4.533 64 115 4.712 23 %

15.187 79 418 15.684 77 %

19.720 143 533 20.396 100

Side 67

More magazines by this user
Similar magazines