Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

cfk.rm.dk

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv ... - Danske Regioner

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø

1. Studie Inter- Studiebase* OSA Primære Ef-

(kvalitet) § vention

effektmål fekt ◊

(+) [71]

Pirklbauer et al.

(+) [72]

MMA 1 RCT (vs. CPAP), 5 CT*, 22 OS Svær AHI +

Sundaram et al.

(++) [73]

UPPP

LAUP

Pharyngoplasty

RFA

4 RCT (OA ‡ , kir., kons.)

2 RCT (kons./kir.)

2 RCT (kir.)

1 RCT # (vs. sham/CPAP)

Mild/moderat/svær

Mild/moderat

Moderat/svær

Mild/moderat

AHI, VAS

AHI, ESS

AHI

AHI, ESS,

QOL

+/-/÷

+/-

-

+/-/÷

OS: observationelt studie (ikke-kontrolleret). CT: controlled trial.

§

Studiet tildeles en kvalitetsvurdering på baggrund af eksplicitte kriterier. Der opdeles i tre niveauer: ++, + og ÷.


Angiver om der er fundet positiv (+), neutral (-) eller negativ (÷) effekt af interventionen.

* Inkluderede studier, som sammenligner kirurgi med kirurgi, og studier, der ikke har en kontrolgruppe, refereres,

men kan primært være hypotesegenererende. I enkelte CT'er sammenlignes postoperative effekter af kirurgi med

præoperative effekter af CPAP/APAP. Dette kan betragtes som historisk kontrolgruppe, og er et svagere design

end studier med parallelle kontrolgrupper.

** Effekten fandtes i observationsstudier.

*** Effekten fandtes på ESS-score.


Her var effekten til fordel for OA.

#

Woodson et al. [74] er inkluderet i Caples et al., Farrar et al. og Sundaram et al. AHI var lavere i CPAP-gruppen

sammenlignet med RFA-gruppen (4,6 versus 16,8 - signifikant forskel fra baseline mellem grupperne til fordel for

CPAP (P = 0,004)).

Overordnet foreslås i de inkluderede systematiske reviews at velselekterede patienter med

svær OSA kan have gavn af kirurgi, såfremt CPAP-behandling ikke tolereres eller accepteres

af patienten [67-69;71].

Lin et al. bemærker således at multilevel-kirurgi ikke er en erstatning for CPAP, men et alternativ

til patienter, der ikke kan affinde sig med CPAP eller andre behandlinger og dermed

ikke har anden udvej end kirurgi [71]. Effekten af kirurgisk behandling findes i ikkekontrollerede

studier eller studier, hvor sammenligningsgrundlaget er anden kirurgi. Lin et

al. konkluderer, at sygdomsgraden (målt ved AHI/RDI) er en ringere prædiktiv faktor for effekten

af kirurgi end præoperativ vurdering af anatomiske faktorer, som f.eks Mallampatieller

Friedman-score (hvor bl.a. muligheden for at etablere frie luftveje vurderes), altså at

præoperativ selektering af patienterne er vigtig for succesraten.

Pirklbauer et al. [72] finder i en enkelt mindre RCT fra 2010 af Vicini et al. [75] ligeværdige

effektforhold for CPAP og MMA hos patienter med svær OSA, hvorfor MMA både i RCT'en

og reviewet (Pirklbauer) anbefales som et ligeværdigt alternativ til ventilationsterapi (bivirkningsprofiler

inddrages her kun i mindre grad i konklusionen).

Holty et al. finder ved sin analyse af 59 artikler signifikant effekt af MMA på OSA med forbedring

af AHI i langt de fleste tilfælde (fra 64 til 9,6 i gennemsnitlig AHI) og 'helbredelse'

(AHI under 5) i 43,2 % af tilfældene. Dertil signifikant bedring i dagtræthed og postoperativt

blodtryk. De, som ikke blev kureret (AHI under 5), kom fra AHI på 68,3 præoperativt til

15,9 postoperativt (gennemsnit). [69]

Side 54

More magazines by this user
Similar magazines