Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

SteadyShot Určuje, či

SteadyShot Určuje, či použijete funkciu objektívu SteadyShot. 1 [Menu] t [Setup] t [SteadyShot] t požadované nastavenie. On Off Poznámky Použije sa funkcia SteadyShot. Funkcia SteadyShot sa nepoužije. Toto nastavenie sa odporúča, keď používate statív. • Hodnota [On] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií: – [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] –[Anti Motion Blur] • Funkciu [SteadyShot] nemožno nastaviť, keď názov pripojeného objektívu neobsahuje reťazec OSS (ako napríklad v prípade názvu E16 mm F2.8), alebo ak používate objektív s adaptérom A-mount (predáva sa samostatne). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 106 SK

Release w/oLens Nastavuje, či je možné uvoľniť spúšť, keď nie je pripojený žiadny objektív. 1 [Menu] t [Setup] t [Release w/oLens] t požadované nastavenie. Enable Disable Poznámka Uvoľňuje spúšť, keď nie je pripojený žiadny objektív. Túto možnosť vyberte, keď fotoaparát pripojíte napríklad k astronomickému teleskopu. Uvoľňuje spúšť iba v prípade, ak je pripojený objektív. • Ak používate objektívy, ktoré neposkytujú kontakt objektívu, ako je napríklad objektív astronomického teleskopu, nie je možné dosiahnuť správne meranie. V takýchto prípadoch upravte expozíciu manuálne tak, že ju budete kontrolovať na zaznamenanom zábere. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 107 SK