Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Drive Mode Môžete

Drive Mode Môžete nastaviť dynamický režim, ako je napríklad nepretržité snímanie, samospúšť alebo snímanie s posunom. 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t požadovaný režim. (Single-shot Adv.) (Continuous Adv.) (Speed Priority Cont.) (Self-timer) (Selftimer(Cont.)) (Bracket: Cont.) Poznámka Nasníma jeden statický záber. Režim bežného snímania. Nepretržite sníma zábery, kým je stlačená spúšť (strana 57). Nepretržite sníma zábery pri vysokej rýchlosti, kým je stlačená spúšť (strana 58). Nastavenia zaostrenia a jasu prvej snímky sa používajú aj pre nasledujúce snímky. Nasníma záber po uplynutí desiatich alebo dvoch sekúnd (strana 59). Nepretržite sníma zábery po uplynutí desiatich sekúnd (strana 60). Nasníma tri zábery, každý s inou expozíciou (strana 61). • Nastavenie nie je možné zmeniť, keď používate nasledujúce funkcie: – [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] –[Auto HDR] Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 56 SK

Continuous Adv. Nepretržite sníma zábery, kým je stlačená spúšť. 1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Continuous Adv.]. Poznámka • Funkciu [Continuous Adv.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami: – [Scene Selection] okrem možností [Sports Action] a [Hand-held Twilight] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] –[Auto HDR] Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 57 SK