Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

z Názov súboru

z Názov súboru trojrozmerného záberu Trojrozmerný záber pozostáva zo súboru JPEG a súboru MPO. Ak zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] importujete do počítača, v počítači sa do toho istého priečinka uložia nasledujúce údaje dvoch záberov. •DSC0sss.jpg •DSC0sss.mpo Ak odstránite súbor JPEG alebo súbor MPO, z ktorého pozostáva určitý trojrozmerný záber, tento trojrozmerný záber sa nemôže prehrať. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 50 SK

Manual Exposure Po nastavení rýchlosti uzávierky a clony môžete snímať s požadovaným nastavením expozície. 1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Manual Exposure]. 2 Ak chcete vybrať rýchlosť uzávierky alebo clonu, opakovane stláčajte dolnú časť ovládacieho kolieska. Striedavo sa zobrazujú obrazovky nastavenia rýchlosti uzávierky a clony. Rýchlosť uzávierky Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií 3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú hodnotu. Skontrolujte, či je vybratá hodnota expozície „MM“ (merané manuálne). Smerom k značke +: zábery budú jasnejšie. Smerom k značke –: zábery budú tmavšie. 0: vhodná expozícia na základe analýzy fotoaparátu 4 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt. Clona (clonové číslo) Merané manuálne Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode]. Vyberte ich tak, že prstami vyklopíte alebo sklopíte blesk. • Indikátor (upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime manuálnej expozície nezobrazuje. • V režime manuálnej expozície je nastavenie ISO [ISO AUTO] nastavené na hodnotu [ISO 200]. Nastavte citlivosť ISO podľa potreby. • Jas záberu na LCD obrazovke sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu. Pokračovanie r 51 SK