Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Softvérové tlačidlá

Softvérové tlačidlá Softvérové tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych akcií, ktoré závisia od kontextu. Priradené roly (funkcie) jednotlivých softvérových tlačidiel sú znázornené na obrazovke. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom hornom rohu obrazovky, stlačte softvérové tlačidlo A. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom dolnom rohu obrazovky, stlačte softvérové tlačidlo B. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v strede, stlačte stred ovládacieho kolieska (softvérové tlačidlo C). K softvérovým tlačidlám B a C môžete priradiť funkcie (strany 113 a 114). V tejto príručke sú softvérové tlačidlá indikované ikonou alebo funkciou zobrazenou na obrazovke. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií A C B V tomto prípade softvérové tlačidlo A pracuje ako tlačidlo [Menu] a softvérové tlačidlo B pracuje ako tlačidlo [Shoot. Tips]. Softvérové tlačidlo C pracuje ako tlačidlo [Shoot Mode]. Vyhľadávanie Menu Register 18 SK

Používanie funkcií v ponuke Vyhľadávanie Menu Táto funkcia vám umožňuje zvoliť základné nastavenia pre fotoaparát alebo spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti. 1 Stlačte [Menu]. 2 Stláčaním hornej, dolnej, ľavej alebo pravej strany ovládacieho kolieska vyberte požadovanú položku, a potom stlačte stred kolieska. 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, vyberte požadovanú položku a stlačením stredu ovládacieho kolieska potvrďte svoj výber. [Menu] Ovládacie koliesko Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Shoot Mode Umožňuje vám vybrať režim snímania, ako je napríklad režim expozície, panoramatický režim alebo režim Scene Selection. Intelligent Auto Scene Selection Picture Effect Anti Motion Blur Sweep Panorama 3D Sweep Panorama Manual Exposure Shutter Priority Aperture Priority Program Auto Fotoaparát vyhodnotí objekt a vykoná správne nastavenia. To vám umožňuje užívať si automatické snímanie s primeranými nastaveniami. Sníma s prednastavenými nastaveniami podľa objektu alebo podmienok. Sníma s požadovanými efektmi na vyjadrenie jedinečnej atmosféry. Obmedzuje roztrasenie kamery pri snímaní mierne tmavej interiérovej scény alebo pri snímaní s teleobjektívom. Sníma panoramatické zábery. Sníma trojrozmerné panoramatické zábery na prehrávanie v televízore kompatibilnom s trojrozmerným zobrazovaním. Nastavuje clonu a rýchlosť uzávierky. Nastavuje rýchlosť uzávierky tak, aby bolo možné vyjadriť pohyb objektu. Nastavuje rozsah zaostrenia alebo rozostruje pozadie. Automatické snímanie, ktoré vám umožňuje prispôsobiť nastavenia, s výnimkou expozície (rýchlosti uzávierky a clony). Pokračovanie r 19 SK Register