Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Delete Umožňuje vám

Delete Umožňuje vám vybrať nežiaduce zábery na odstránenie. 1 [Menu] t [Playback] t [Delete] t požadovaný režim. Multiple Img. All in Folder All in Date Rng. Poznámka • Môžete vybrať až 100 záberov. z Odstránenie záberu Odstránia sa vybraté zábery. Stlačením stredu potvrďte možnosti [Select] a [OK]. Odstráni všetky statické zábery v priečinku. Táto možnosť sa zobrazuje iba počas prehrávania statických záberov. Odstráni všetky videozáznamy s týmto dátumom. Táto možnosť sa zobrazuje iba počas prehrávania videozáznamov. Záber zobrazený na obrazovke je možné jednoduchšie odstrániť výberom možnosti [Delete] (strana 28). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 86 SK

Slide Show Automaticky prehráva zábery. Prehráva iba trojrozmerné zábery v prezentácii v televízore podporujúcom prehrávanie trojrozmerných záberov, ktorý je pripojený k fotoaparátu. 1 [Menu] t [Playback] t [Slide Show] t požadovaný režim t [OK]. Repeat On Off Interval Prehráva zábery v nepretržitej slučke. Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí. 1 Sec Nastavuje interval zobrazovania záberov. Zobrazuje sa iba pri prehrávaní statických záberov. 3 Sec 5 Sec 10 Sec 30 Sec Image Type All Prehráva všetky statické zábery na pamäťovej karte ako normálne zábery. Display 3D Only Poznámky Prehráva iba trojrozmerné zábery. • Prezentáciu nie je možné pozastaviť. Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte stred ovládacieho kolieska. • Statické zábery a videozáznamy nie je možné prehrávať súčasne. Vyberte iba jeden typ záznamov pomocou funkcie [Still/Movie Select]. • Panoramatický záber sa zobrazuje v celom rozsahu záberu. Ak chcete posúvať panoramatickú snímku, najprv zastavte prezentáciu stlačením stredu ovládacieho kolieska počas zobrazenia príslušnej snímky a potom znova stlačte stred. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 87 SK