Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie rýchlo sa

Snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov 66 53 Sledovanie pohybujúceho sa objektu (66) Zachytenie dynamickej akcie (53) 63 58 Objekt približujúci sa k fotoaparátu (63) Zachytenie najvhodnejšieho okamihu (58) Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 10 SK

Identifikácia súčastí Po odstránení objektívu Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách. A Tlačidlo (Prehrávať) (26) B Tlačidlo spúšte (24) C Vypínač ON/OFF (napájania) D AF Illuminator/Indikátor samospúšte/ Indikátor Smile Shutter E Reproduktor F Mikrofón* G Konektor pre inteligentné príslušenstvo H Objektív I Uvoľňovacie tlačidlo objektívu J Montážny otvor K Obrazový snímač** L Kontakty objektívu** M Konektor (USB) (149) N Háčik pre popruh na rameno O Konektor HDMI (141) P Snímač svetla Q LCD obrazovka R Tlačidlo MOVIE (videozáznam) (24) S Ovládacie koliesko (17) T Softvérové tlačidlá (18) Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register * Počas nahrávania videozáznamov nezakrývajte túto časť. ** Nedotýkajte sa priamo týchto častí. Pokračovanie r 11 SK