Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

USB Connection

USB Connection Umožňuje vybrať metódu používanú na pripojenie USB. 1 [Menu] t [Setup] t [USB Connection] t požadované nastavenie. Mass Storage PTP Poznámka Vytvára pripojenie veľkokapacitného ukladacieho zariadenia medzi fotoaparátom, počítačom a ďalšími zariadeniami USB. Štandardný režim. Pri pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí Sprievodca automatickým prehrávaním a statické zábery v priečinku nahrávania fotoaparátu sa importujú (so systémom Windows 7, Windows Vista, Windows XP alebo Mac OS X). • Videozáznamy a zábery vo formáte RAW nemôžete importovať, ak je vybratá možnosť [PTP]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 128 SK

Cleaning Mode Umožňuje vám vyčistiť obrazový snímač. 1 [Menu] t [Setup] t [Cleaning Mode] t [OK]. Zobrazí sa hlásenie „After cleaning, turn camera off. Continue?“ (Po vyčistení vypnite fotoaparát. Chcete pokračovať?). 2 Stlačte položku [OK]. Automaticky sa aktivuje protiprachová funkcia. 3 Vypnite fotoaparát. 4 Odpojte objektív. 5 Použite ofukovač na vyčistenie povrchu obrazového snímača a okolitej oblasti. 6 Pripojte objektív. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Poznámky • Čistenie je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň (tri zostávajúce ikony akumulátora). Odporúča sa použiť sieťový napájací adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne). • Nepoužívajte rozprašovač tekutín, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie vodných kvapôčok vo vnútri fotoaparátu. • Nevkladajte špičku ofukovača do dutiny montážneho otvoru, aby sa ofukovač nedotkol obrazového snímača. • Fotoaparát držte otočený prednou stranou nadol, aby ste zabránili vniknutiu prachu do fotoaparátu. • Počas čistenia sa snažte predísť mechanickým nárazom do fotoaparátu. Register 129 SK