Views
2 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Select Folder Ak sú na

Select Folder Ak sú na pamäťovej karte vytvorené viaceré priečinky, pomocou tejto funkcie môžete vybrať priečinok obsahujúci statický záber, ktorý chcete prehrať. 1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t [Still]. 2 [Menu] t [Playback] t [Select Folder] t požadovaný priečinok. Poznámka • Túto položku nie je možné vybrať počas prehrávania videozáznamov. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 90 SK

Select Date Videozáznamy sú uložené podľa dátumu. Táto funkcia vám umožňuje vybrať dátum videozáznamov, ktoré sa majú prehrávať. 1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t [Movie]. 2 [Menu] t [Playback] t [Select Date] t požadovaný dátum. Poznámka • Túto položku nie je možné vybrať počas prehrávania statických záberov. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 91 SK