Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Select Shoot. Folder Ak

Select Shoot. Folder Ak je vybratý priečinok so štandardným formátom názvu a existujú dva alebo viaceré priečinky, môžete vybrať priečinok, ktorý sa použije na ukladanie statických záberov. 1 [Menu] t [Setup] t [Select Shoot. Folder] t požadovaný priečinok. Poznámka • Ak vyberiete nastavenie [Date Form], priečinok nie je možné vybrať. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 136 SK

New Folder Vytvorí na pamäťovej karte priečinok na ukladanie nasnímaných záberov. Zábery sa ukladajú do novo vytvoreného priečinka, kým nevytvoríte iný priečinok alebo nevyberiete iný priečinok na ukladanie. 1 [Menu] t [Setup] t [New Folder] t [OK]. Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno väčším než je najvyššie aktuálne používané číslo. Poznámky • Priečinky pre statické zábery a videozáznamy s rovnakým číslom sa vytvoria súčasne. • Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným zariadením, a potom snímate zábery, automaticky sa vytvorí nový priečinok. • V priečinkoch s rovnakým číslom pre statické zábery aj pre videozáznamy je celkove možné uložiť až 4 000 záberov. Po prekročení kapacity priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 137 SK