Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

A Značka polohy

A Značka polohy obrazového snímača (63) B Kryt akumulátora C Kryt zásuvky na pamäťovú kartu D Objímka pre statív • Skrutka na statíve musí byť kratšia ako 5,5 mm. So skrutkami dlhšími ako 5,5 mm nebude možné bezpečne pripevniť fotoaparát na statív. Dlhšia skrutka môže poškodiť fotoaparát. E Priehradka pre akumulátor F Kryt pripájacej plochy Použite ho pri používaní adaptéra striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne). Vložte pripájaciu plochu do priehradky pre akumulátor, a potom pretiahnite kábel cez pripájaciu plochu tak, ako je znázornené nižšie. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Blesk • Po zatvorení krytu akumulátora skontrolujte, či kábel nie je privretý. G Indikátor prístupu H Zásuvka na pamäťovú kartu Register A Skrutka B Blesk* C Konektor* * Nedotýkajte sa priamo týchto častí. Ak sa znečistia, poutierajte ich jemnou čistou handričkou. Pokračovanie r 12 SK

Objektív E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (je súčasťou dodávky modelu NEX-C3D/C3K/C3Y) A Index tienidla B Zaostrovací prstenec C Krúžok transfokátora D Stupnica ohniskovej vzdialenosti E Index ohniskovej vzdialenosti F Kontakty objektívu* G Montážna značka * Nedotýkajte sa priamo týchto častí. E16 mm F2.8 (je súčasťou dodávky modelu NEX-C3A/C3D) A Index konvertora* B Zaostrovací prstenec C Kontakty objektívu** D Montážna značka * Konvertor sa predáva samostatne. ** Nedotýkajte sa priamo týchto častí. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS (je súčasťou dodávky modelu NEX-C3Y) A Zaostrovací prstenec B Krúžok transfokátora C Stupnica ohniskovej vzdialenosti D Index ohniskovej vzdialenosti E Kontakty objektívu* F Montážna značka * Nedotýkajte sa priamo týchto častí. 13 SK