Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Prednastavené

Prednastavené vyváženie bielej farby ( ) 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t požadovaný režim. 2 V prípade potreby: [Option] t upravte odtieň farby. Úpravou smerom k značke + sa sfarbenie fotografie zmení na červenkasté a úpravou smerom k značke – sa zmení na modrasté. C.Temp./Filter 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./Filter]. 2 [Option] t požadovaná hodnota. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Color Temp. Color Filter Čím je toto číslo vyššie, tým bude záber červenší, a čím je toto číslo nižšie, tým bude záber modravejší. (Predvolené nastavenie je 5500 K.) Pri použití nastavenej teploty farieb ako štandardu môže byť farba kompenzovaná na hodnotu G (zelená) alebo M (purpurová). Čím je číslo väčšie, tým viac je farba kompenzovaná. (Predvolené nastavenie je 0.) Vyhľadávanie Menu Custom white balance 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom Setup]. 2 Držte fotoaparát tak, aby biela oblasť úplne pokryla oblasť automatického zaostrenia v strede, a potom stlačte spúšť. Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (teplota farieb a farebný filter). 3 Ak chcete obnoviť nastavenie vlastného vyváženia bielej farby, [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom]. Register Poznámka • Ak sa pri stlačení spúšte používa blesk, vlastné vyváženie bielej farby sa uloží so zohľadnením svetla blesku. V tomto prípade snímajte ďalej s použitím blesku. 80 SK

Metering Mode Umožňuje vybrať režim merania, ktorý nastavuje časť objektu, ktorá sa bude merať na určenie expozície. 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t požadovaný režim. Poznámky (Multi) (Center) (Spot) Meria svetlo v každej z oblastí po rozdelení celej oblasti na viacero menších oblastí a určuje správnu expozíciu celej obrazovky (meranie viacerých vzoriek). Meria priemerný jas celej obrazovky a zároveň zdôrazňuje stredovú oblasť obrazovky (meranie s ťažiskom uprostred). Meria iba stredovú oblasť (bodové meranie). Táto funkcia je užitočná, keď ide o objekt v protisvetle alebo v prípade výrazného kontrastu objektu s pozadím. Pozícia vlasových krížov bodového merania na objekte. • Ak nastavíte režim [Metering Mode] na inú hodnotu než [Multi], nie je možné použiť funkciu [Face Detection]. • Hodnota [Multi] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií: – nahrávanie videozáznamu – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] –[Precision Dig. Zoom] – [Smile Shutter] Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 81 SK