Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie

Používanie technológie „BRAVIA“ Sync Po pripojení fotoaparátu prostredníctvom kábla HDMI (predáva sa samostatne) k televíznemu prijímaču, ktorý podporuje technológiu „BRAVIA“ Sync, môžete na ovládanie fotoaparátu použiť diaľkový ovládač televízora. 1 Pripojte televízny prijímač, ktorý podporuje technológiu „BRAVIA“ Sync, k fotoaparátu. Vstup sa automaticky prepne a na televíznej obrazovke sa zobrazí záber nasnímaný fotoaparátom. 2 Na diaľkovom ovládači televízora stlačte tlačidlo SYNC Menu. 3 Ovládajte fotoaparát pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači televízora. Položka Slide Show Play 1 Image Still/Movie Select Image Index Select Folder Select Date Delete Operácia Automaticky prehráva zábery. Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií. Umožňuje vybrať statický záber alebo videozáznam na prehrávanie. Prepne na obrazovku registra záberov. Umožňuje vybrať priečinok so zábermi, ktoré sa majú prehrávať. Umožňuje vybrať dátum videozáznamov, ktoré sa majú prehrávať. Odstraňuje záber. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Dostupné operácie sú obmedzené, keď je fotoaparát pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI. • Operácie dostupné prostredníctvom ponuky SYNC Menu sú k dispozícii iba pri použití televízorov podporujúcich technológiu „BRAVIA“ Sync. Operácie ponuky SYNC Menu sa líšia v závislosti od pripojeného televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízneho prijímača. • Ak fotoaparát, ktorý je pripojený prostredníctvom kábla HDMI k televízoru iného výrobcu, reaguje na stláčanie tlačidiel diaľkového ovládača televízora vykonávaním nežiaducich operácií, postupne stlačte položky [Menu] t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t [Off]. 142 SK

3D Viewing Ak chcete v televízore podporujúcom prehrávanie trojrozmerných záberov prezerať trojrozmerné panoramatické zábery, ktoré sú zaznamenané vo fotoaparáte, postupujte takto. 1 Pripojte fotoaparát k televízoru podporujúcemu prehrávanie trojrozmerných záberov pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne). 2 [Menu] t [Playback] t [3D Viewing] t [OK]. Trojrozmerné panoramatické zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora. Ak je vybratá možnosť [Standard] alebo možnosť [Wide], stláčaním stredu ovládacieho kolieska môžete posúvať zobrazené trojrozmerné panoramatické zábery. Poznámky 1 Do konektora HDMI Kábel HDMI 2 Do konektora HDMI • Keď vyberiete režim [3D Viewing], zobrazujú sa iba trojrozmerné zábery. • Nepripájajte fotoaparát a zariadenie tak, aby boli pripojené pomocou výstupných terminálov. Keď sú fotoaparát a televízor pripojené pomocou výstupných terminálov, žiadne video a zvuk sa neprehrávajú. Takéto pripojenie môže okrem toho spôsobiť problémy s fotoaparátom alebo pripojeným zariadením. • Táto funkcia nemusí pracovať správne pri použití s niektorými televízormi. Môže sa stať napríklad to, že video sa neprehráva v televízore, výstup sa neprehráva ako trojrozmerný alebo nie je počuť žiadny zvuk. • Používajte kábel HDMI s logom HDMI. • Na jednej strane použite minikonektor HDMI (pre fotoaparát) a na druhej strane vhodný konektor na pripojenie k televíznemu prijímaču. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register z Prehrávanie normálnych statických záberov v televízore Ak vyberiete možnosť [3D Viewing], v televízore sa zobrazujú iba trojrozmerné zábery. Ak chcete prezerať normálne statické zábery, stlačením spodnej časti ovládacieho kolieska ukončite režim zobrazovania [3D Viewing]. Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu trojrozmerných záberov, znova stlačte spodnú časť ovládacieho kolieska. Ak chcete zobraziť register záberov, vyberte položky [Menu] t [Playback] t [Image Index]. 143 SK