Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Upload Settings

Upload Settings Nastavuje, či sa bude používať funkcia odovzdávania pri používaní karty Eye-Fi (je komerčne dostupná). Táto položka sa zobrazuje iba v prípade, ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi. 1 [Menu] t [Setup] t [Upload Settings] t požadované nastavenie. On Off Poznámky Zapína funkciu odovzdávania. Ikona na obrazovke sa mení podľa stavu komunikácie fotoaparátu. Pohotovostný režim. Žiadne zábery sa neposielajú. Pripája sa. Pohotovostný režim odovzdávania. Prebieha odovzdávanie. Chyba Vypína funkciu odovzdávania. • Karty Eye-Fi sa môžu používať iba v krajinách alebo oblastiach, v ktorých boli zakúpené. Používajte karty Eye-Fi v súlade so zákonmi krajín alebo oblastí, v ktorých ste kartu zakúpili. • Kartu Eye-Fi, ktorá je vložená do fotoaparátu, nepoužívajte v lietadle. Ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi, nastavte funkciu [Upload Settings] na hodnotu [Off]. Keď je funkcia [Upload Settings] nastavená na hodnotu [Off], na obrazovke sa zobrazí indikátor . Prenos záberov pomocou karty Eye-Fi 1 Nastavte svoju sieť Wi-Fi alebo cieľ na karte Eye-Fi. Podrobnosti nájdete v príručke dodanej s kartou Eye-Fi. 2 Vložte nastavenú kartu Eye-Fi do fotoaparátu a snímajte statické zábery. Zábery sa prostredníctvom siete Wi-Fi automaticky prenesú do počítača. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Keď používate úplne novú kartu Eye-Fi po prvýkrát, pred formátovaním karty skopírujte inštalačný súbor správcu karty Eye-Fi, ktorý sa nachádza na karte, do počítača. • Kartu Eye-Fi používajte po aktualizácii firmvéru na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v príručke dodanej s kartou Eye-Fi. • Funkcia šetrenia energie fotoaparátu počas prenosu záberov nepracuje. • Ak sa zobrazuje (chyba), vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte alebo vypnite a znova zapnite napájanie. Ak sa znova zobrazí znak , karta Eye-Fi je pravdepodobne poškodená. • Komunikácia prostredníctvom siete Wi-Fi môže byť ovplyvnená inými komunikačnými zariadeniami. Ak je intenzita signálu slabá, presuňte sa bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi. • Nemôžete odovzdávať videozáznamy. 140 SK

Pripojenie k inému zariadeniu Zobrazovanie záberov v televíznom prijímači Ak chcete zábery, ktoré sú zaznamenané vo fotoaparáte, prezerať na televíznej obrazovke, potrebujete kábel HDMI (predáva sa samostatne) a televízor HD TV s konektorom HDMI. Bližšie informácie nájdete v návode na používanie, ktorý sa dodáva s televízorom. 1 Vypnite fotoaparát aj televízor. 2 Pripojte fotoaparát k televízoru pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne). 3 Zapnite televízor a prepnite vstup. 4 Zapnite fotoaparát. Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora. Pomocou ovládacieho kolieska vyberte požadovaný záber. 1 Do konektora HDMI Kábel HDMI 2 Do konektora HDMI Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Poznámky • Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne. • Používajte kábel HDMI s logom HDMI. • Na jednej strane použite minikonektor HDMI (pre fotoaparát) a na druhej strane vhodný konektor na pripojenie k televíznemu prijímaču. • Ak nahrávate videozáznam, keď je fotoaparát pripojený k televíznemu prijímaču pomocou kábla HDMI, nahrávanie sa po chvíli automaticky zastaví, aby sa ochránili zariadenia. • Nepripájajte výstupný konektor zariadenia ku konektoru HDMI na fotoaparáte. Mohli by ste tak spôsobiť poruchu. • Obrysy rozsahov zaostrenia sa pri pripojení fotoaparátu pomocou kábla HDMI nezvýraznia ani v prípade, ak je aktivovaná funkcia Peaking. Register z Technológia „PhotoTV HD“ Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“. Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom Sony PhotoTV HD pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne) si môžete vychutnať úplne nový svet fotografií v kvalite, ktorá vám vyrazí dych. Funkcia „PhotoTV HD“ umožňuje vysoko detailné fotografické vyjadrenie jemných štruktúr a farieb. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízneho prijímača. Pokračovanie r 141 SK