Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Stormfugle, Suler, Skarver 11Mallemuk Fulmarus glacialis 00220Stormfugle, Suler, SkarverBlot 11 fugle heraf én død er skuffende få. Såledesnok færre Mallemukker end Sodfarvede Skråper iregionen i 2007.Alle obs nævnes: 7/2 1 Sletterhage (EDY), 3/4 1 fouKysten ved Ålsrode (HOF), 26/6 1 død Anholt (FSV),19/9 1 trk Gallohaven (RDN), 28/9 3 NØ Sletterhage(KO), 29/9 1 NØ Sletterhage (KO), 4/11 2 V GjerrildNordstrand (HAC) og 6/12 1 S Fornæs (JPL,JKL).Om observationen 28/9 bemærker KO følgende:”Den 28/9 kom tre fugle trækkende op fra syd langsden vestlige side af Samsø i en kurs nord om Tunømod nordvest i retning af Århus Bugt. Fuglene drejederetur mod øst efter en kort visit i bugten. Dedrejede af inden de nåede ind til Gallohaven. Påruten fra Århus Bugt, trak de ganske tæt forbi Sletterhageog fortsatte mod nordøst i retning afHjelm. Fuglene blev fundet både på vejen ind modGallohaven og på vejen retur og de kunne pga.dragten kendes på ruten forbi Sletterhage.”Sodfarvet Skråpe Puffinus puffinus 00430Der er indberettet 19 Sodfarvede Skråper fra ÅrhusBugten i perioden 4/9-23/9, flest den 16/9 9 trk(SSL). Årets sidste er 27/11 1 Gallohaven (MO). Deter uvist hvor mange gengangere, der i tallene fradag til dag, men givetvis en del. Antallet fra 16/9 erklar ny rekord fra Østjylland om end muligheden forgengangere skal holdes for øje.Almindelig Skråpe Puffinus griseus 004609/7 1 N Fornæs (APN).Sule Sula bassana 00710Et fint år på trods af en halvering i antal i forhold til2006 og 2005. Det skal bemærkes, at før 2005 varårssummer på færre end 1000 fugle reglen.1. halvår: Norddjursland: 14 obs af 47 fugle i perioden10/3-30/6, flest 27/3 11 trk Gjerrild Nordstrand(AR). Farvandet øst for Djursland samt omkringAnholt: 23 obs af 418 fugle 3/1-24/5, flest13/1 275 VNV Anholt (FSV). Århus Bugt samt farvandetomkring Samsø: 5 obs af 15 fugle 3/1-30/6,flest 30/6 11 S Gallohaven (JN).2. halvår: Norddjursland: 33 obs af 343 fugle 15/7-30/12, flest (lok.max >20): 10/11 21 V GjerrildNordstrand (BGO) og 12/10 74 N SødringholmStrand (LTP). Farvandet øst for Djursland samt omkringAnholt: 59 obs af 1396 fugle 9/7-13/12, flest(lok.max >29): 13/10 152 fou Anholt (FSV) og 3/11175 Fornæs (GGU). Århus Bugt samt farvandet omkringSamsø: 35 obs af 334 fugle 29/7-31/12, flest(lok.max >17): 16/9 21 fou SV Issehoved (MWH),16/9 77 S Gallohaven (SSL) og 17/9 26 fou MolsHoved (JPL).Total: 2401 (892) Indsendere: 39 Observationer: 169 Lokaliteter: 311) Total 2) Største observationJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 354 9 78 21 5 12 108 49 470 935 354 62 275 6 11 16 4 11 34 34 77 152 175 2Skarv Phalacrocorax carbo 00720Herunder medtages også de få observationer, derer indsendt som Mellemskarv P. c. sinensis 00722.De fleste fund af Skarv i Østjylland formodes attilhøre denne race.Der er totalt indsendt oplysninger om ca. 100.000Skarver fordelt på 124 observatører, 193 lokaliteterog 1310 observationer.Yngel: Ynglebestanden i Østjylland (tidl. Århus Amt

More magazines by this user
Similar magazines