Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

80 SangereFlodsanger Locustella fluviatilis 12370 SangereEn fugl høres syngende 9/6 fra ådalen øst for Skarresø(KO,EDY). Samme sted hørtes en fugl i 2005.Savisanger Locustella luscinioides 12380Der er indrapporteret 4 fugle: 28/4-5/5 1 sy BjerregravMose (BKR,CSS,TBR), 28/4-30/4 1 sy VorupEnge/Gudenåparken (LTP,BKR,APR), 14/4-9/7 2 syBrabrand Sø, 1 hørt ved Stavtrup tårnet og 1 hørt iden sydvestlige ende (flere observatører).Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus 12430Der er en pæn stigning i totalantallet og af syngendeSivsangere i forhold til sidste år og især i forholdtil 2005, hvor der var samme antal af indsenderesom i år. Men endnu er det ikke muligt at konstatere,om arten virkelig er i fremgang.Der er oplysninger om én ynglefugl, men ingenindberetninger om ynglepar. Der observeres mindstTotal: 48 (37) Indsendere: 22 Observationer: 63 Lokaliteter: 2131 forskellige syngende fugle på 16 lokaliteter, flest(lok.max >4): 6/5 5 sy Brabrand Sø (GGU) og 12/5 6sy Gudenåparken (LTP).Første obs: 24/4 1 sy Brabrand Sø (RSN) og 26/4 2sy Vorup Enge (BKR).Sidste obs: 1/7 2 sy, 10/7 2 sy og 11/7 1 sy alle VorupEnge (BKR).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 6 26 14 2 - - - - -Kærsanger Acrocephalus palustris 12500Totalantallet er let stigende i forhold til sidste år, ogi antallet af syngende fugle er der en betydelig stigning.Ligeledes er antallet af lokaliteter, hvor fuglenobserveres, stigende. Sandsynligvis skyldes det detøgede antal af indsendere.Ynglebestanden i IBA’en Bjerregrav Mose vurderestil 49 par (TBR). Desuden er der oplysninger om 1ynglepar Ødum (PLA) og om 15 ynglefugle på 5lokaliteter, som ikke er indberettet som ynglepar.Der observeres 371 syngende fugle på 120 lokaliteter,flest (lok.max >12): 2/6 49 sy Bjerregrav Mose(BKR), 5/6 14 sy Egå Engsø (ALM) og 9/6 21 syHornbæk Enge (LTP).Første obs: Normalt dukker de første fugle ikke opfør medio maj, så et par lidt tidligere obs krævesnærmere beskrevet, før de bringes i rapporten.Husk at gøre brug af notatfeltet i DOFbasen. Førstetil normal tid 13/5 1 sy Åmølle (TN), 14/5 2 BrabrandSø (BGO) samt 15/5 2 sy Årslev Engsø (SAL)og 2 sy Egå Engsø (APN).Sidste obs: 5/8 3 Feldballe (KO), 8/8 2 kaldendeFunderholme (SFP) og 18/8 1 Årslev Engsø (JEL).Total: 424 (294) Indsendere: 58 Observationer: 269 Lokaliteter: 130JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - - 129 157 33 5 - - - -Rørsanger Acrocephalus scirpceus 12510Der er ikke de store forandringer i forhold til sidsteår, men antal syngende fugle og antal lokaliteter,hvor fuglen observeres, er tydeligt stigende.Ynglebestanden i IBA’en Bjerregrav Mose vurderestil 60 par (TBR). Desuden er der oplysninger om 16ynglefugle på 2 lokaliteter. Der meldes 378 syngendefugle på 77 lokaliteter, flest (lok.max >22): 2/660 sy Bjerregrav Mose (BKR), 2/6 28 sy RejstrupEnge (TBR) og 19/6 50 sy Brabrand Sø (RSN).

More magazines by this user
Similar magazines