Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

54 MågerTotal: ca. 47 Indsendere: 24 Observationer: 52 Lokaliteter: 14JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC6 - - 3 3 2 15 9 4 4 - 1Hættemåge Larus ridibundus 05820 MågerTotalt er der indsendt 127.535 fugle fordelt på 802observationer og 161 lokaliteter.Situationen for de ynglende Hættemåger er lidt afen blandet fornøjelse i 2007; vores traditioneltstørste koloni på Treskelbakkeholm er i fin form(blev ikke talt i 2006), mens flere andre lokalitetermelder om tilbagegang eller helt tomme ynglepladser.Hættemågerne på Emborg Odde, hvor der var200-250 par i 2006 (HGA), opgiver i løbet af maj2007 meget pludseligt at yngle på stedet (HGA) –måske har der været mink på færde? Der er helleringen tal fra Brabrand Sø i DOFbasen, mon ikke deer blevet talt? Hættemågerne ser ud til helt at haveopgivet de tidligere ynglelokaliteter ved Funder ogFrederiksdal vest for Silkeborg, hvor der for år tilbagevar ganske fine kolonier. Til gengæld har de jofået Bølling Sø, som vi deler med DOF Vestjylland.De største kolonier er (antal par/reder): Treskelbakkeholm4500-5500 (PLA m.fl.), Bølling Sø 500-600 par (NPB), Huldremose 150-200 par (AS),Smørmose ved Ringsø 70-92 par (LPJ), SkanderborgLillesø 40-60 par (PLA), disse har meget dårlig ynglesuccesog kolonien er stort set opgivet pri. juli,samt Vrinners Strand 20-30 par (JPL,JKL). Herudoverer der et mindre antal par fra yderligere 6 lokaliteter.1. halvårs største antal udenfor ynglelokaliteterneer (lok.max >1000): 11/3 4500 til overnatning nordfor Grenå Havn (AR), 16/3 1100 Bjerregrav Mose(TBR), 24/3 10.000 Mellempoldene (LTP) og 13/41300 Lerdrup Bugt (DSA).2. halvår (lok.max >2000): 28/8 2500 Alrø Egehoved(JG) samt 8/9 2500 Sødringholm Strand (TBR).Stormmåge Larus canus 05900Der er ret god dækning af ynglelokaliteterne i år,mon ikke vi stort set har tal fra dem alle? For førstegang i næsten 10 år er der talt på Hjelm med 295-307 par (UBM,ABL,PLA m.fl.), 47-60 par Alrø Poller(JG), 10-20 par Treskelbakkeholm (PLA m.fl.), herudoverer der en række observationer med adfærdenYF (ynglefugle) hvor observatøren har glemt atindtaste par-antal: 40 ynglefugle Yderste Holm(MWH), 45 ynglefugle Vrinners Strand stenrevet(JPL,JKL) samt 1 rede Sengeløkke Mose (JPL,JKL).De største koncentrationer i træktiden udenforynglelokaliteter er: 22/8 4000 Mejlby (PLA), 24/84000 Stjær (PLA), 11/11 8000 til overnatning Mossøved Lindholm Hoved (SDY) samt 5/12 3000 VorupEngsø (HLR).Total: 79.867 Indsendere: 67 Observationer: 516 Lokaliteter: 140JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC11.364 4045 6290 1635 974 170 1594 16.805 7390 8090 13.965 7544Sildemåge Larus fuscus 05910Husk at Sildemågens ”normale” forekomstperiodeher i Østjylland er pri. marts - med. oktober. Fundder ligger udenfor denne periode, accepteres kun,hvis der foreligger en god beskrivelse (brug notefelternei DOFbasen!) og/eller fuglen ses af flere erfarneobservatører.

More magazines by this user
Similar magazines