Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Sangere 83sås pludselig en svirrende småfugl, delvis skjult afgrenene. Da den landede, sås tydelige lyse vingebånd,og den grønlige fugls ringe størrelse var megetpåfaldende. Øjeblikket efter sås den igen svirremed hovedet lige imod mig, og nu var det kontrastrigehoved med 3 lyse striber meget iøjnefaldende,ikke mindst en markant gullighvid issestribe”.Skovsanger Phylloscopus sibilatrix 13080Efter det høje antal af indsendere, observationer,lokaliteter og totalen i sidste år er niveauet tilbagetil det sædvanlige.Der er ingen oplysninger om ynglepar, men om 28syngende fugle på 21 lokaliteter, flest (lok.max >3):4/5 5 rst syngende Sandmark Skov, Rosenholm(LPJ). De syngende fugle omfatter dog udover ynglefugleogså trækfugle og uparrede hanner.Total: 39 Indsendere: 20 Observationer: 34 Lokaliteter: 23Første obs: 25/4 1 sy Gjerrild Nordstrand (DD),25/4 2 rst Issehoved (MWH,SDY) og 26/4 1 sy Anholt(FSV).Sidste obs: 18/6 1 sy Læsten Bakker (LM) og 26/6 1sy Strandkær (DD).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 11 24 4 - - - - - -Gransanger Phylloscopus collybita 13110Det øgede antal indsendere resulterer i en markantstigning af totalantallet samt antallet af lokaliteter,hvor fuglen observeres.Der indberettes 1-4 ynglepar: 1 par Århus Midtby(JLY), 0-3 par Ryomgård (ABU). Derudover er deroplysninger om 7 ynglefugle på 2 lokaliteter. I perioden1/5-29/7 observeres 370 syngende fugle på119 lokaliteter, flest (lok.max >15):1/5 17 sy Vallum Sø (ABU), 2/5 31 sy BjerregravMose (BKR) og 6/5 25 sy Brabrand Sø (GGU). Øvrigestørre obs: 1. halvår (lok.max >12): 25/4 20 rst Issehoved(MWH) og 27/4 15 Anholt (HAC). 2. halvår(lok.max >22): 24/8 35 rst og 2/10 65 rst Øer (KO)samt 22/9 25 rst Gjerrild Nordstrand (HAC).Total: 1631 (1029) Indsendere: 98 Observationer: 845 Lokaliteter: 273Der er en del vinterobs: 7/1 1 rst hørt og 5/2 1 kaSminge Sø (MER,SFP), 25/1 1 fou Årslev Engsø(ALM), 11/2 1 ka Kærby Mølle (CSS), 18/2 og 19/2 1fou Ballen (MWH) samt 7/3 2 rst hørt Ommestrup(LPJ). De første tre forårsobs er alle fra den 12/3: 1sy Fornæs og 1 sy Katholm Gods (begge FNI) samt 1sy Eskelund (JLY).Sidste obs: Der er flere obs fra den 17/10: 4 rstAnholt (MLU), 1 sy Koed Enge (APJ), 1 sy Gallohaven(RDN) og 2 sy Brabrand Sø (HLL) samt en megetsen obs: 18/11 1 Sødringholm Strand (CSS).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2 3 113 510 338 132 62 108 166 196 1 -Løvsanger Phylloscopus trochilus 13120Den markante stigning i totalantallet i forhold tilsidste år skyldes sandsynligvis en stigning i antalletaf indsendere. Tidlige og sene observationer bedesnærmere beskrevet/dokumenteretDer er ingen indberetninger om ynglepar, men om2 ynglefugle på 1 lokalitet. Derudover observeres673 syngende fugle på 127 lokaliteter, flest(lok.max >28): 2/5 124 sy Bjerregrav Mose (BKR),6/5 30 sy Brabrand Sø (GGU) og 11/5 81 syRejstrup Enge (TBR). Antallet af syngende fugleomfatter dog udover ynglefuglene også trækfugleneog uparrede hanner. Øvrige større obs: 1. halvår(lok.max >10): 13/5 500 rst Anholt (HLa). 2. halvår(lok.max >20): 19/8 50 rst Bryrup (AWM), 26/8 100fou Anholt (FSV), 26/8 30 rst Øer (JSC) og 28/8 30rst Ålsrode (HOF).

More magazines by this user
Similar magazines