Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

94 FinkerGrønsisken Carduelis spinus 16540Ikke helt så høj total som sidste års over 20.000fugle, der dog også er lokal rekord. Der er igensommerobs, der kunne tyde på yngel, fra henholdsvisFrederiksdal Hede, Silkeborg Vesterskov ogBryrup, men beviserne mangler.1. halvår: Et par større vinterflokke skal fremhæves,6/1 270 Julianeholm Plt (LTP), 7/1 250 Ballen og20/2 250 Besser-Silleballe (begge MWH). Træk isærTotal: 16.208 (9543) Indsendere: 70 Observationer: 588 Lokaliteter: 148i perioden primo - ultimo marts, flest 11/3 328 V og25/3 160 Ø Gjerrild Nordstrand (JSC,SSL,RSN,TUE).2. halvår: Fra starten af september til ind i oktoberregistreres et mindre efterårstræk, bl.a. 1/9 855 SEskeplet (HLL) og 760 SV Sødringholm Strand (LTP),det må være de samme fugle. Desuden 21/9 680 SVSødringholm Strand (LTP,TBR), 22/9 1325 S Eskeplet(HLL,LTP) og 23/9 1120 V Øer/Hassensøre(DD). Fra vinteren 5/12 400 rst Stubbe Sø (GGU).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC2884 3782 3361 61 4 6 4 224 2645 1519 218 1500Tornirisk Carduelis cannabina 16600Der er i 2007 indtastet 399 obs i DOFbasen af i alt3654 fugle.Største obs er fra efteråret med max 27/9 150 rstÅrhus Østhavn (RSN).Bjergirisk Carduelis flavirostris 16620Stort set samme antal som sidste år, og dermed enpæn stor årstotal. Det er hovedsageligt kystområderne,der trækker de store antal Bjergirisker. Igenses lidt træk ved Sødringholm-området.1. halvår: Største obs 3/1 110 Kolindsund (LPJ), 5/1111 Skramsø Plt (LPJ), fuglene sås omkring asfaltvej.Desuden 6/1 180 S Studstrup (LLH), 13/1 106Århus Østhavn (IZN) rastende på DLG’s tage. Herudover19/1 240 Norsminde Fjord (BGO) og 28/2220 Alrø Strevelshoved (JG). Sidste ses 19/4 35 rstTotal: 6607 (4260) Indsendere: 46 Observationer: 184 Lokaliteter: 63Vinding Mark (AWM) i det midterste Jylland. Denallersidste 25/4 1 V Gjerrild Nordstrand (DD).2. halvår: Første ses 6/10, hvor der er obs på 5 lokaliteter.Max er 18/10 250 Pletten, Mariager Fjordog 18/10 300 Overgårds Dige (begge BGO). 27/10210 S Eskeplet (HLL) er største trækobs. Af øvrigeobs kan nævnes 4/11 110, 17/11 150, 8/12 120 og30/12 160 Århus Østhavn (GGU,SRW,ALM) samt23/11 110 Sødringholm Strand (TBR).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1388 553 217 38 - - - - - 1889 1259 1228Gråsisken sp. Carduelis flammea/C. cabaret 16630/16634/16635Der ses ingen store invasionsbevægelser i år, ogderfor er der ikke nogen nævneværdige trækforekomsterhverken forår eller efterår. Kun ét yngleparmeddelt, men der er hørt flere syngende fugle. LilleGråsisken ses alle årets måneder.Total: 1835 (2032) Indsendere: 58 Observationer: 344 Lokaliteter: 1001) Total (inkl. Gråsisken sp.) 2) Stor Gråsisken 3) Lille GråsiskenStørste obs 27/1 50 Sepstrup Sande (MER). Fraslutningen af året et par større observationer afrastende Stor Gråsisken ved Randers Fjords udmunding,15/12 125 og 30/12 230 Eskeplet (HLL,LLH,Per Møller Madsen).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 278 292 128 100 50 52 46 69 66 135 88 5312 18 71 - - - - - - - 2 9 3583 54 34 44 54 35 38 43 18 20 6 - 22

More magazines by this user
Similar magazines