Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Falke 35Aftenfalk Falco vespertinus 03070 FalkeI alt 4 observationer, med en populær stationærfugl. 19/5 1 2K han V Gjerrild Nordstrand (HAC),20/5 1 han N Hesselholm (LEB), 25/8-1/9 1 1KEskeplet (LTP,HLL,APR,SSL) og 2/9 1 1K rst Hesselholm(LEB).Dværgfalk Falco columbarius 03090Årstotalen har de sidste mange år ligget ret stabilt,og 2007 er endnu et år nær gennemsnittet.1. halvår: Af trækkende fugle er der registreret 56 iperioden 16/3-25/5, hvilket ikke er særlig mange.De bedste lokaliteter Gjerrild Nordstrand og Feldballemed hhv. 28 og 5 fugle, hvor de største dageer 15/4 6 trk (HAC) og 26/4 11 trk (AR) begge GjerrildNordstrand. Desuden en enkelt anden stor obs:28/4 5 trk Veggerslev (AR). Sidste obs i foråret er25/5 1 trk Gjerrild Nordstrand (AR).Et par ukommenterede sommerobs i juni og julikræver flere oplysninger, før de omtales nærmere.2. halvår: Efterårstrækket indledes på normal vismed 26/8 1 SV Molslaboratoriet (DD) og i alt ses 51trækkende fugle i perioden 26/8-27/10. Bedstelokaliteter er Anholt med 27 og Eskeplet med 5fugle. De største observationer er fra Anholt: 27/98 trk (FSV) og 28/9 10 trk (FSV).Årets eneste obs af mere end én rastende fugl er2/10 3 of (MLU), 4/10 3 of (MLU) og 27/10 3 rst(FSV) alle Anholt.Total: 172 (167) Indsendere: 35 Observationer: 117 Lokaliteter: 54JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- 2 9 53 13 - - 3 50 35 4 3Lærkefalk Falco subbuteo 03100 DATSY-artEt udmærket år med en årstotal lidt under 10-årsgennemsnittet. 2. halvår skuffer dog lidt.Ingen indtastede ynglepar fra området, på trods afet par sjove observationer.1. halvår: Forårstrækket indledes med 15/4 1 trkAnholt (FSV), samme dag som trækket indledeslandsdækkende. I alt ses 38 trækkende fugle i perioden15/4-10/6. Heraf står Gjerrild Nordstrand for13 fugle i perioden 26/4-25/5, flest 4/5 4 Ø (HAC)og 18/5 3 trk (HAC), hvor førstnævnte er på 2 timerog sidstnævnte på 20 minutter! Eneste anden obsaf mere en én fugl er 3/5 2 N Dragsmur (DD) ogsamme dag 2 N Hesselholm (LEB).I yngleperioden er der tre spændende obs: 19/6 12K+ fou Feldballe (KO,DD) og 26/6 1 fou Molslaboratoriet(DD) samt 19/7 1 ad sdr fou Skåde (JG).2. halvår: En kort omgang med kun 5 trækkendefugle i perioden 21/7-27/9. Eneste obs af mere endén fugl er 21/7 2 trk Grenå By (AR). Sidste obs er28/9 1 rst Bidstrup Gods (KWS) og 4/10 1 Hesselholm(LEB). Efterårstrækket indledes normalt førstult. aug., så obsen fra 21/7 drejer sig nok snarereom oversomrende fugle.Total: 58 (63) Indsendere: 27 Observationer: 46 Lokaliteter: 26JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 11 30 7 3 - 6 1 - -Vandrefalk Falco peregrinus 03200 DATSY-art2007 er et ret dårligt år for vandrefalken med enårstotal på 30 færre end 10-årsgennemsnittet.1. halvår: I alt 20 trækkende fugle ses i perioden11/3-18/5. Bedste lokalitet er ikke overraskendeGjerrild Nordstrand med 8 trækkende, flest 26/4 4trk (AR). Tre stationære fugle kunne nydes gennemvinteren: 7/1-18/3 1 ad Vorup Enge (BKR,APR),12/1-6/2 1 ad Egå Engsø (BGO,HLL m.fl.) og 21/1-

More magazines by this user
Similar magazines