Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

58 TernerYngel: 170-200 par Treskelbakkeholm (PLA,IvarHøst,Steen Bonne Rasmussen).De første fugle ankommer små 2 uger tidligere endnormalt: 10/3 3 fou Gjerrild Nordstrand (DD), 12/31 S Anholt (FSV) og 13/3 1 Sælvig (MWH).1. halvårs 5 største obs udenfor ynglepladser (>50):22/4 75 samt 25/4 110 Ebeltoft Havn (RAM,JG),19/5 55 Gjerrild Nordstrand (HAC) og 1/6 62Stavnshoved Rev (KEH).Trækket i 2. halvår er intet mindre end superflotmed hele 3254 fugle i perioden 8/7-4/11. De 3 størsteobs eller max for lokaliteten nævnes. Fornæs:1056 trk i perioden 9/7-24/9: 9/7 170 trk (AR), 22/7195 trk (AR) og 31/7 267 (EHØ). SødringholmStrand/Eskeplet: 731 trk i perioden 15/7-26/9:15/7 62 S (HLL), 30/7 310 S (LTP), 18/8 54 S (HLL) og24/8 54 S (LTP). Øer/Hassensøre: 356 trk i perioden4-28/9: 16/9 100 trk + 183 SV + 8 S (DD,KO,AS) –gengangere iblandt? Sletterhage 315 trk i perioden31/8-2/10: 31/8 300 V (JPL,JKL). Issehoved: 208 trk iperioden 28/8-16/9: 16/9 75 SV (MWH). Gallohaven/RisskovStrand: 140 trk i perioden 29/7-16/9:16/9 58 S (SSL). Øvrige lokalitetsmax fra lokalitetermed mere end 50 trk i 2. halvår: 21/7 75 S SkæringStrand (ATL), 3/9 35 S Havknude (HOF) og 23/9 38S Ballen/Østerløkken (FRO).2. halvårs øvrige store observationer (≥100): EbeltoftFærgehavn: 14/8 109 (APN), 21/8 150 (JPL) og25/8 140 (JSC). Bønnerup Strand: 27/7 350 (TRK),31/7 220 (HAC) og 16/8 480 (GGU). Kolderne: 18/8147 og 6/9 168 (begge MWH). Stavnshoved Rev:4/8 160 og 8/8 120 (begge HAC). Anholt: 18/8 100og 19/8 392 (begge FSV). Gjerrild Nordstrand: 23/9110 (HAC).Indlandsfund: 25/7 40 rst på nypløjet mark (!) NØfor Nordby, Samsø (LRU), 3/8 6 V Viby (GGU), 16/81 1K fou (SSK) og 19/8 2 Ø (HLL) begge Årslev Engsø.De sidste fugle forsvinder i oktober, men en enkeltfugl holder frem til november: 8/10 1 Tangkrogen(KTS), 26/10 1 Ebeltoft Færgehavn (JPL) og 4/11 1ad vdr N Norsminde Havn (PHA).Total: 9845 (3732) Indsendere: 70 Observationer: 348 Lokaliteter: 79JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - 38 396 691 246 2149 3712 2508 104 1 -Fjordterne Sterna hirundo 06150 TernerEt ganske flot år, klart over 10-årsgennemsnittet.Det er især de mange trækkende fugle fra 2. halvår,som giver den fine årstotal. Ynglebestanden er lidthøjere end sidste år, men helt sikkert undervurderet,da Treskelbakkeholm rummer en stor koloni afbåde Fjord- og Havterne (se Fjord-/Havterne).Yngel i alt 11-19 par fra fire lokaliteter: 10-15 parHjelm (PLA), 1-2 Bjerregrav Mose (TBR), 0-1 parSem Sø (OEH) og 0-1 par Årslev Engsø (LLH,HLL,BKR).De første fugle indfinder sig en uge før gennemsnittetset over de sidste 10 år: 12/4 1 fou Begtrup Røn(APJ), 14/4 2 Vorup Enge/Engsø (APR) og 15/4 2Årslev Engsø (MMJ).Trækket i 2. halvår er på 702 fugle i perioden 14/7-12/10, og Årslev Engsø sidder atter tungt på trækketmed 67 % af fuglene. Årslev Engsø: 472 fugle iTotal: 1357 (776) Indsendere: 51 Observationer:253 Lokaliteter: 57perioden 23/7-29/8: 2/8 146 V (HLL), 3/8 34 (MJH)og 5/8 202 V (HLL). Sødringholm Strand/Eskeplet:103 fugle i perioden 25/7-12/10: 30/7 26 S (LTP),4/8 41 V (HLL) og 25/8 15 S (HLL). Gallohaven/-Risskov Strand: 46 trk i perioden 15/8-20/9: 4/9 16trk + 2 S (RDN,ALM). Øvrige lokaliteter (≥10): 1/8 14V Egå Engsø (HLL) og 11/8 11 V Søledet strandengeog kyst (FNI).Årets største obs af rst eller fouragerende fugle(≥15): 19/7 33 fou Årslev Engsø (MJH), 27/7 28 rstOvergårds Dige (LTP), 28/7 21 Skanderborg Sø(JTL), 1/8 17 fou Egå Engsø (BKR) og 11/8 30 ofStore Sjørup Strand (FNI).Afrejsedatoen svinger generelt meget, men åretssidste obs falder på et ret gennemsnitligt tidspunkt:8/10 1 fou Vorup Enge/Engsø (BKR) og 12/10 1 NFornæs (JPL,JKL) + 1 N Sødringholm Strand (LTP).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC- - - 44 91 38 298 777 105 4 - -

More magazines by this user
Similar magazines