Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

34 Høgefugle, Fiskeørn, FalkeKongeørn Aquila chrysaetos 02960 DATSY-artEt rigtigt godt år for arten. Et par har slået sig nedved Mariager Fjord og bliver jævnligt set i områdetved Eskeplet. Det bliver spændende at følge i fremtiden.6 forskellige fugle er set i perioden: 13/1-30/12 2 ad og 4K+ Eskeplet (HLL,CSS m.fl.), 28/1 12K+ of Ejer/Ejer Bavnehøj (LAK), 15/4 1 ad NØ Hesselholm(LEB) – set sammen med musvåge i sammekikkertfelt, samt 12/11-26/12 2 1K rst Samsø, flereforskellige lokaliteter (MWH).Fiskeørn Pandion haliaetus 03010 DATSY-artHøgefugle, Fiskeørn, FalkeEt meget normalt år for arten uden de store armbevægelser.Et par gode dagstotaler fra NØ-Djursland er de eneste bemærkelsesværdige iagttagelser,og 17 fugle er DOF Østjyllands næststørstedagsmax efter 21 fugle fra samme lokalitet i 2003.1. halvår: Årets første fugle indfinder sig på typiskeankomstdatoer: 30/3 1 trk Gjerrild Nordstrand(AR), 3/4 1 N Funderholme (SFP) og 5/4 1 NØ Skejby(JW).Forårstrækket omfatter 103 fugle i perioden 30/3-12/6 fordelt på Ø-Djursland 54, Feldballe 13, ÅrslevEngsø 9 og Anholt 5. Periodens største obs er allefra Djursland: 15/4 17 trk Gjerrild Nordstrand(HAC,AR), 16/4 5 N Feldballe (DD,JPL,JKL,TEH) samt26/4 12 trk Gjerrild Nordstrand (AR).2. halvår: Sædvanen tro ses mange rastende ogfouragerende fugle i efteråret. Hele 15 fugle opholdersig sporadisk ved Årslev Engsø i perioden 10/7-9/9. Største forekomst: 11/8 5 fou Mellerup(LTP,TBR), 12/8 3 fou Grund Fjord, nordsidens enge(MAA) og 1/9 3 fou Mellempoldene (LTP).I alt ses 23 trækkende fugle i perioden 1/8-27/9.Eneste større trækobs er 24/8 5 SV SødringholmStrand (LTP). Efteråret afsluttes med et normaltafrejsetidspunkt 15/10 1 rst Gudensø (KENG).Total: 227 (248) Indsendere: 73 Observationer: 185 Lokaliteter: 721) Total 2) Sum af max rastende pr. lokalitet 3) Træksum fratrækket dobbeltregistreringer fra samme lokalitet og dagJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 - - 1 89 23 12 16 47 38 1 - -2 - - - 8 9 7 16 36 26 1 - -3 - - 1 81 14 5 - 11 12 - - -Tårnfalk Falco tinnunculus 03040Et pænt år med en total på 1380. Forårstrækket sesnæsten udelukkende ved Gjerrild og Grenå og erpænt med to dage med omkring 20 fugle. Efterårstrækketsvigter til gengæld, og Anholt er den bedstelokalitet.Ynglefund: I alt 12 indrapporterede par på 12 lokalitetermed gennemsnitligt 2,75 unger pr. par.1. halvår: I alt 115 trækkende fugle i perioden 9/3-25/5. De bedste træklokaliteter er som sædvanligtpå NØ-Djursland, som tegner sig for de 98 fugle.Største trækobservationer er 15/4 21 trk (HAC) og26/4 19 trk (AR) begge Gjerrild Nordstrand, hvilketer flotte tal. Eneste anden større obs er 13/4 5 trkMarshøj (AR).2. halvår: Efterårstrækket starter med 9/7 1 trkFornæs (AR). Der er registreret i alt 74 trækkendefugle i perioden 9/7-29/10. Bedste træklokaliteterer Anholt og Øer med hhv. 25 og 5 fugle, hvor enestedag med over 10 fugle er 28/9 15 trk Anholt(FSV). Ellers er større dage 29/9 5 trk (FSV) og 2/104 trk (FSV) begge Anholt. Trækket stopper med29/10 2 S Kanhave Kanal (MWH).Total: 1380 (822) Indsendere: 91 Observationer: 837 Lokaliteter: 259JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC81 89 136 195 73 69 88 122 205 116 105 101

More magazines by this user
Similar magazines