Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Måger, Terner 57Større antal: De største tal er alle fra Anholt, hvorFSV jævnligt har trecifrede antal i vintermånederne.De største tal herfra er (halvårsmax): 13/1 400 og28/9 223 (begge FSV). Det eneste trecifrede antaluden for Anholt er 31/7 107 rst Bønnerup Strand(HAC).Den største indlands-forekomst er 26/4 min 61Mossø (Holger Garner).Ride Rissa tridactyla 06020Måger, TernerForekomsten er rekordstor, hvilket især skyldes enrække meget store tal fra Anholt, hvor FSV regelmæssigthar tre- og firecifrede antal gennem detmeste af januar og februar. Den tidligere rekord lødpå 9805 (1990), også dengang var der tale om storetal fra farvandet ved Anholt, dengang blev de taltfra færgerne til Sverige, denne gang er de talt fraAnholts kyster, og Anholtfærgen.Herudover bemærkes to indlandsfund.Første halvår største tal er alle fra Anholt: 1/2 1500Anholtfærgen, 16/2 2000 rst Anholt og 1/3 4200rst Anholt (alle FSV). Største antal udenfor Anholter 11/2 5 S Gallohaven (SSL,RSN).Forårets sidste er 3/4 1 ad N Ålsrode Strand (HOF,KMN) samt 25/5 1 ad Eskeplet (TBR).Efterårets første er et indlands- og sommerfund:28/7 1 ad Ørnsø (SFP, fotodokumenteret).De første rigtige efterårsfund er 7/8 1 rst StavnsFjord ved Barnekold (MWH) samt 16/9 3 N AhlStrand (KUC) samt 16/9 3 N Øer (KO m.fl.). Tidspunkternepå de to observationer indikerer, at deter forskellige fugle. Det eneste store tal i efteråreter 7/10 260 rst Anholt (MLU). Desuden skal nævnes10/11 min 25 N Fornæs (CSS m.fl.) samt endnu etindlandsfund: 15/11 1 1K rst Salten Langsø (KW).Total: 10.721 Indsendere: 22 Observationer: 58 Lokaliteter: 7JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC562 4430 5218 1 1 - 1 1 58 378 70 1Sandterne Sterna nilotica 06050 Lokal SU-artEn rigtig stor overraskelse med et fund af hele 3fugle ved Sødringholm Strand. Vi skal faktisk helttilbage til starten af 1990’erne for at finde det sidstefund i Århus Amt, og der er ingen godkendtefund efter, at arten blev en lokal SU-art. LTP, som erden heldige observatør, beretter, at fuglene opdagespå stemmen, og kommer trækkende langsomtlangs strandkanten lige ”i hovedet” af ham. Fugleneses både i håndkikkert og teleskop, mens de trækkerforbi, og tager også et par ture ind over strandengen,før de efterlader en sikkert glad ornitolog.Fundet er behørigt beskrevet for SU og godkendt.Årets observation: 25/7 3 ad trk S SødringholmStrand (LTP).Rovterne Sterna caspia 06060Efter to superår med 5 fugle er årets ene fugl næstenskuffende. Fuglen ses ikke overraskende vedÅrslev Engsø, hvor den hen under aftenen trækkerøstover og herved passerer Brabrand Sø.Årets obs: 11/6 1 ad sdr rst Årslev Engsø (HLL,PMM,ALM,LLH,ESØ,ST,RSN,BGO) og derpå trk ØNØover Brabrand Sø (ALM,JEL).Splitterne Sterna sandvicensis 06110 DATSY-artDet går åbenbart kun fremad for arten, idet deratter er tale om en rekordtotal, og så er det heleendda krydret med fundet af en stor ynglekoloni iHættemågekolonien ved Treskelbakkeholm. Vi skalhelt tilbage til 1990 for at finde deciderede ynglekolonieri amtet. Ellers har vi de seneste år været spistaf med 0-3 mulige ynglepar, så 170-200 par er flot.Splitternen er DATSY-art og fremviste i 2007 enlandsbestand på ca. 5000 par. Ellers bemærkes etflot efterårstræk og mange store rastende flokke.

More magazines by this user
Similar magazines