Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

1INDLEDNINGDette er den 36. udgave af DOF-Østjylland’s lokalrapport, der for første gang dækker fugleforekomster i Østjyllandefter den nye inddeling efter kommunesammenlægningerne.Antallet af indrapporteringer til DOFbasen ligger i Østjylland på det hidtil højeste niveau. I 2007 er der såledesnæsten 81.200 observationer fordelt på 265 fuglearter på 1442 lokaliteter. 330 observatører er samtidig detstørste antal i lokalrapportens historie, og det skyldes ikke mindst DOFbasens muligheder for nemt og hurtigtat indberette observationer fra alle steder i hele landet. Før DOFbasens introduktion i 2002 var det normaleomkring 100 indsendere om året, og det er mere end tredoblet!Lokalrapporten bearbejder de utroligt mange data, så det giver et overblik over årets fugleforekomster.Der er i 2007 rapporteret om fire SU-arter: Halsbåndstroldand, Hvidøjet And, Stor Skrigeørn og ikke mindstPlettet Mudderklire. Desuden skal fremhæves Sortbuget Knortegås, Rødhovedet And, Kongeederfugl, Steppehøg,Tredækker, Sandterne, Hvidvinget Terne, Hærfugl, Biæder, Turteldue, Rødrygget Svale, Rødstrubet Piber,Storpiber, Flodsanger, Drosselrørsanger og Fuglekongesanger. Herudover skal det bemærkes, at der er observeret3 Sølvhejrer, Sort Stork og en større forekomst af Sodfarvet Skråpe i Århusbugten samt 4 fund afSkestork. Flest fund af sjældne fugle sås ved Egå Engsø med hele 5 fund af ovennævnte arter.Med hensyn til de sjældne fugle og usædvanlige observationer skal der lyde en kraftig opfordring til at indtasteiagttagelserne med ledsagende beskrivelse i DOFbasen. Mangelfuld dokumentation og beskrivelse afusædvanlige fund vil som regel medføre, at observationerne ikke bliver omtalt i rapporten.Der gøres opmærksom på, at særligt kritiske arter i den forbindelse er sjældnere arter af måger, kjover, lommer,stormsvaler, kongeederfugl samt sjældnere vadefugle og sangere. Det er lige så væsentligt, at usædvanligetidlige eller sene forekomster af mere almindelige arter også suppleres med en beskrivelse ved indtastningi DOFbasen, hvorved det også tydeliggøres, at der ikke bare er tale om en fejlindtastning.Der skal også erindres om, at følgende er lokale SU-arter for Østjylland, og observationer skal her godkendesaf Sjældenhedsudvalget: Lille Stormsvale, Stellersand, Hvidvinget Måge, Sandterne, Sydlig Nattergal, SydligBlåhals, Fyrremejse, Rosenstær (1K-fugle), Hvidhalset Fluesnapper (brune fugle).Der skal opfordres til at indsende beskrivelser af SU-arter og lokale SU-arter til behandling i Sjældenhedsudvalget.Her fra redaktionen vil vi gerne sige tak til alle medarbejdere i Rapportgruppen og til illustratoren, også selvfølgeligen stor tak til de mange bidragydere.Desuden tak for indsatsen til Jørgen S. Christensen, Morten D.D. Hansen og Jan Sielemann, der alle tager enpause fra rapportarbejdet.Som altid opfordres interesserede nye (eller tidligere) skribenter til at melde sig under fanerne. Der er altidbrug for en hånd og Rapportgruppens medlemmer er indstillet på at hjælpe nye sikkert i gang med rapportskrivningen.God læselyst!Redaktionen

More magazines by this user
Similar magazines