Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Stille inn ISO

Stille inn ISO Lysfølsomhet uttrykkes ved hjelp av ISO-tall (anbefalt eksponeringsindeks). Jo høyere tallet er, desto større vil følsomheten være. 1 Trykk på ISO på kontrollknappen for å vise ISO-skjermbildet. 2 Velg ønsket innstilling med v/V på kontrollknappen. • Jo høyere tallet er, desto større vil støynivået være. • Hvis du velger [Flerramme-NR], velger du ønsket verdi med b/B. Merknader • Når eksponeringsmodus er stilt inn på AUTO, AUTO+, Panoramafotografering eller Scenevalg, er ISO fastsatt til AUTO, og du kan ikke velge andre ISO-tall. • Når eksponeringsmodus er stilt inn på P/A/S og ISO er stilt inn på [AUTO], stilles ISO automatisk inn på en verdi mellom ISO 100 og ISO 1600. • [AUTO]-innstillingen kan ikke brukes i eksponeringsmodus M. Hvis du endrer eksponeringsmodusen til M med [AUTO]-innstillingen, veksler den til [100]. Still inn ISO-verdien i henhold til opptaksforholdene. Flerramme-støyreduksjon (Flerramme-NR) Kameraet tar automatisk flere bilder kontinuerlig, setter sammen bildene, reduserer støy og lagrer ett bilde. I Flerramme-støyreduksjon NR kan du velge høyere ISO-tall enn det som er maksimal ISO-følsomhet. Bildet som lagres er et sammensatt bilde. Merknader • Trykk på og hold nede lukkerknappen til den kontinuerlige fotograferingen stopper. • Når [Bilde: Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funksjonen ikke brukes. • Blits, dynamisk områdeoptimalisering og [Auto HDR] kan ikke brukes. 104

Kompensere for lysstyrke og kontrast automatisk (dynamisk område) D-RANGE-knapp t Velg ønsket innstilling D-RANGE-knapp (Av) (Dyn.omr.optimal.) (Auto HDR) Bruker ikke DRO/Auto HDR-funksjonene. Ved å dele bildet inn i små områder, analyserer kameraet lysog skyggekontrasten mellom motivet og bakgrunnen, slik at du får et bilde med optimal lysstyrke og gradering. Tar tre bilder med ulik eksponering og legger bildet med riktig eksponering, det lyse området fra et undereksponert bilde og det mørke området fra et overeksponert bilde over hverandre for å lage et bilde med et bredt spektrum av overganger. Det blir lagret to bilder: Ett bilde med riktig eksponering og ett overlagt bilde. Bruke opptaksfunksjonen Korrigere lysstyrken på bildet (dynamisk områdeoptimalisering) 1 D-RANGE-knapp t (Dyn.omr.optimal.) 2 Velg et optimalt nivå med b/B på kontrollknappen. (Auto) (Nivå)* Korrigerer lysstyrken automatisk. Optimaliserer fargeoverganger på et bilde, i hvert område av bildet. Velg optimalt nivå mellom mellom Lv1 (svakt) og Lv5 (sterkt). * LV_ vist med er verdien som er valgt for øyeblikket. 105