Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Norvégien

• Vi anbefaler at du

• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige data og lagrer dem på harddisken på en datamaskin. • Når du flytter eller oppbevarer minnekortet, må det ligge i det etuiet det ble levert i. • Ikke la det komme vann på minnekortet. • Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med hånden eller en metallgjenstand. • Hvis skrivebeskyttelsesbryteren til et minnekort er satt i LOCK-stilling, kan du ikke utføre operasjoner som å ta opp eller slette bilder. • Det kan ikke garanteres at minnekort som er formatert med en datamaskin vil fungere med dette kameraet. Husk at minnekortene skal formateres med kameraet. • Lese-/skrivehastigheten for data kommer an på kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes. • Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet. • Ikke fest etiketter på selve minnekortene. • Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortene. • Oppbevar minnekort utilgjengelig for små barn. De kan svelge dem ved et uhell. 22

Om "Memory Stick" som brukes med kameraet De ulike typene "Memory Stick" som kan brukes med dette kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick PRO Duo"-funksjoner vil virke som de skal. "Memory Stick PRO Duo"* 1 * 2 * 3 "Memory Stick PRO-HG Duo"* 1 * 2 "Memory Stick Duo" "Memory Stick" og "Memory Stick PRO" Tilgjengelig med kameraet ditt Ikke tilgjengelig med kameraet ditt Ikke tilgjengelig med kameraet ditt Klargjøre kameraet *1 Dette er utstyrt med MagicGate-funksjonen. MagicGate er en teknologi for opphavsrettsbeskyttelse, som bruker krypteringsteknologi. Opptak eller avspilling av data, som krever bruk av MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med dette kameraet. *2 Støtter høyhastighetsdataoverføring ved hjelp av et parallelt grensesnitt. *3 Ved bruk av "Memory Stick PRO Duo" til å ta opp film, er det bare de som er merket med Mark2, som kan brukes. Merknader om bruken av "Memory Stick Micro" (selges separat) • Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro". • Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet, må du passe på å sette inn "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten en "M2"- adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut igjen av kameraet. • Oppbevar "Memory Stick Micro" utilgjengelig for små barn. De kan svelge dem ved et uhell. 23